Otto II "Czarny, Otík" Przemyślid (urodzony około 1085 roku, zginął w bitwie pod Chlumcem, 18 lutego 1126 roku) herb

Najmłodszy syn Ottona I "Pięknego" Przemyślida, księcia ołomunieckiego, księcia znojemskiego i Eufemii Arpadównej, córki Andrzeja I Arpada, króla Węgier.

Książę ołomuniecki od 14 maja 1107 roku do 1110 roku i od 1113 roku do 18 lutego 1126 roku, książę brneński od 1123 roku do 18 lutego 1126 roku, książę Czech od 12 kwietnia do 16 kwietnia 1125 roku.

Poślubił w 1113 roku Zofię Berg-Schelklingen (zmarła w klasztorze Zwiefalten, 31 maja, około 1126 roku), córkę Henryka hrabiego Berg-Schelklingen i Adelajdy von Cham und Mochentalu, córki Diepolda (II) von Cham und Mochentalu margrabiego Nordgau.

Po śmierci ojca w 1087 roku musiał wraz z matką i starszym bratem Świętopełkiem musiał przenieść się do stryja Konrada I do Brna ponieważ Wratysław II pozbawił ich dzielnicy. Po uspokojeniu sytuacji bracia powrócili do Ołomuńca i w 1101 roku poparli Borzywoja II w walce z buntem Oldrzycha Brneńskiego. Stopniowo jego drogi z Borzywojem II się rozeszły.

W 1107 roku tron praski zdobył Świętopełk. Borzywoj odwołał się do cesarza jako lennego pana czeskich książąt. Władca Niemiec opowiedział się po stronie Świętopełka, gdyż otrzymał od niego obietnicę zapłacenia dużej sumy pieniędzy. Podczas gdy brat prowadził rozmowy na dworze Otto odparł atak sojuszników Borzywoja. Poręczeniem spłacenia obiecanych pieniędzy miał być pobyt Ottona na dworze cesarskim. Świętopełk po powrocie do Czech nie zdołał zgromadzić niezbędnej kwoty. Szczęśliwie Otto zbiegł z Niemiec, a cesarz miał inne kłopoty i nie mógł upomnieć się o dług.

W 1109 roku Świętopełk został zamordowany. Otto chciał objąć po nim władzę w Pradze, ale tron zdobył Władysław I. Otto zbliżył się z nowym władcą, ale już w 1110 roku został uwięziony i stracił dzielnicę. Został uwolniony w 1113 roku, odzyskał dzielnicę i zaprzyjaźnił się z Władysławem I. W 1114 roku poślubił jego szwagierkę Zofię z Bergu. Sojusz się zacieśnił. Otto wziął udział w kilku wyprawach wojennych. W 1123 roku otrzymał dzielnicę brneńską i Władysław I uznał go za swojego następcę.

W 1125 roku Władysław I ciężko zachorował i chciał oficjalnie ogłosić Ottona swoim następcą. Jednak pod wpływem matki Świętosławy wyznaczył na następcę brata Sobiesława I. W tej sytuacji Otto II "Czarny" zbiegł do Niemiec i zwrócił się o pomoc do cesarza Lotara III. Na mocy prawa senioratu tron czeski należał się Ottonowi. Wojska niemieckie wkroczyły do Czech. Doszło do bitwy pod Chlumcem, w której zwyciężył Sobiesław I, a Otto II "Czarny" poległ.

Ze związku z Zofią miał jedną córkę i syna.


Żródła:

Otto II Czarny w "Wikipedia"


OTTO [II] "Niger" w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk