Philipp Joseph Rudolf Graf von Stadion-Warthausen (urodzony w Wiedniu, 1pomiędzy 23 stycznia 1808 a 23 lutego 1808 rokiem, zmarł w Wiedniu, 25 kwietnia 1882 roku) herb

Syn Johanna Philippa Karla Josepha Graf von Stadion-Warthausen, I ministra-premiera Austrii i Marii Anny Philippiny Walpurgi Gräfin von Stadion zu Thannhausen, córki Johann Georg Grafa von Stadion zu Thannhausen i Sophii Freiin Wambolt von Umstadt.

Namiestnik Moraw od 1845 roku do 1847 roku. Gubernator Czech od 14 lutego do kwietnia 1848 roku.

Poślubił 9 lipca 1850 roku Giselle Gräfin Hadik de Futak (urodzona 22 stycznia 1825 roku, 6 stycznia 1890 roku), córki Ádáma Józsefa Graf Hadik de Futak i Johanna Van der Nath (von Dernath), Gräfin von Dernath, córki Heinricha (Henrika) Van der Nath Graf von Dernath.

Ze związku z Giselle Gräfin Hadik de Futak miał:

Johanna Anna Albertina Rudolphine Gräfin von Stadion-Warthausen und Thannhausen (urodzona 23 lipca 1851 roku, zmarła 22 października 1936 roku), żona Jenő Csáky de Körösszegh et Adorján (urodzony 22 czerwca 1840 roku, zmarł 11 lipca 1914 roku),

Hugo Karl Joseph Philipp Gräf von Stadion-Warthausen und Thannhausen (urodzony 29 maja 1854 roku, zmarł 31 marca 1890 roku), zmarł bezpotomnie,

Helene Walburga Clementine Caroline Rudolphine Gisela Gräfin von Stadion-Warthausen und Thannhausen (urodzona 25 lipca 1860 roku, zmarła 31 października 1920 roku), żona: Gerolf Edmund Gräf von Coudenhove (urodzony 9 września 1852 roku, zmarł 22 grudnia 1897 roku) i Hermann Freiherr von Waldegg (urodzony 1 marca 1853 roku, zmarł 29 grudnia 1906 roku).

Urodził sie jako najmłodszy syn ówczesnego austriackiego ministra spraw zagranicznych i jego żony Marii Anny Stadion-Thannhausen. Starszy brat Franz Seraph Gräf von Stadion-Warthausen został gubernatorem w Galicji, a następnie ministrem spraw wewnętrznych, a także był zastępcą Reichstagu.

W 1827 roku był kandydatem do rządu Dolnej Austriacki, w 1828 roku kandydatem do regionalnego rzadu w Beroun, a następnie w 1830 roku został nadzwyczajnym komisarzem regionu w Budejovicach, a od 1832 roku został sekretarzem w guberni Morawskiej. W 1835 roku został sekretarzem sądowym, a w rok później został członkiem Rady Gubernialnej. W latach 1839-1842 był gubernatorem okręgowym w Ołomuńcu. W latach 1845-1847 był gubernator Morawskim.

W 1847 roku został wysłany do Galicji jako cesarski komisarz, aby stłumić powstanie galicyjskie. Wkrótce został odwołany i zastąpiony przez swego starszego brata, Frantiska. 23 listopada 1847 roku został mianowany Najwyższym burgrabią i prezydent czeskiego rządu. Podczas praskiej rewolucji, 31 marca 1848 roku podpisał drugą praską petycję.

Otaczał go organ doradczy złożony z czeskich polityków, który 13 kwietnia dołączył do Komitetu Wacława, tworząc w Pradze 11 marca 1848 roku Komitet Narodowy. Do 15 kwietnia został jego prezydentem, a następnie zastąpiony przez hrabiego Leoplda Thuna, po czym Stadion wycofał się z życia politycznego.

Był cesarskim szambelanem i członkiem tajnej Rady otaz honorowym rycerzem Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty.

Zgodnie z umową rodziny od 1 stycznia 1846 roku został dziedzicem rozległych posiadłościach rodzinnych, wśród których należały: Kout na Šumavě, Trhanov, Úterý, Zahořany i Rýzmberk - w zachodnich Czechach oraz Bohorodczan, w tym Grabowiecze i Przerośl w Galicji (obecnie Ukraina). Ponadto zarządzanych nieruchomości rodu Thannhausen w Bawarii i rodowymi posiadłościami rodu Stadion w Wirtembergii.

Zmartł w wieku 74 lat.


Żródła:

Rudolf Stadion w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Philipp Joseph Rudolf von Stadion - Warthausen w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Philipp Joseph Rudolf von Stadion w "Geneanet" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk