Philipp Weber Freiherr von Ebenhof (urodzony w Cerhenitz, Kolín, Czechy, 30 kwietnia 1818 roku, zmarł w Linz, Górna Austria, 21 lipca 1900 roku)

Gubernator Czech od 14 czerwca 1874 roku do 5 lipca 1881 roku.

Philipp Weber chodził do gimnazjum w Pradze, a następnie studiował prawo na Uniwersytecie Karola. Pracę rozpoczął w 1838 roku, w czasach kanclerza Klemensa von Metternicha, w służbie cywilnej Cesarstwa Austrii i zajmował różne stanowiska w Królestwie Czech.

14 grudnia 1859 roku cesarz Franciszek Józef I mianował Ebenhofa radnym i dyrektorem Policji w Wiedniu. W 1860 roku został mianowany Kuratorem, którą oficjalnie do 1865 roku. W 1867 roku został wiceprezesem cesarskim i namiestnikiem Austrii i pełnił ten urzad do 1868 roku.

Od 1868 roku Weber został ponadto oficjalnie wyznaczony gubernatorem lub prezydentem kraju jako przedstawiciel cesarza i rządu centralnego w ziemiach koronnych w połowie Austro-Węgier. W latach 1868-1872 pełnił urząd gubernatora Dolnej Austrii, a od 1872 roku do 1874 roku był gubernatorem Moraw, od 1874 roku do 1881 roku w Królestwie Czach, a w ltach 1881-1889 w Austrii. W czasie swich rządów wzrosło znacznie centralnych ziem korony w dziedzinie przemysu i transportu oraz spadło znaczenie Przedlitawii (Królestwa i Kraje w Radzie Państwa Reprezentowane [niem. Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder, od 1915 roku Österreichische Länder - Kraje austriackie], Przedlitawia, Cislitawia [niem. Cisleithanien, węg. Lajtántúl] - nazwy (oficjalna i potoczne) używane na określenie "austriackiej", cesarskiej części Austro-Węgier, ze stolicą Przedlitawii - Wiedniem].

W 1869 roku cesarz za zaslugi nadał Orderem Żelaznej Korony II klasy. W ten sposób zdobył prawo do rangi dziedzicznego tytułu barona. W 1872 roku został powołany do Rady Królewskiej i został wyróżniony w 1874 roku Cesarskim Austriackim Orderem Franciszka Józefa.


Żródła:

Philipp Weber von Ebenhof w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

21-07-2020