Robert Anton Ludwig Altgraf zu Salm-Reifferscheidt-Raitz (urodzony 19 grudnia 1804 roku, zmarł 25 marca 1875 roku) herb

Syn Franza Josepha Antona Karla Huga, II Fürst zu Salm-Reifferscheidt-Raitz i Marii Josephe Gräfin McCaffry of Kean More, córki Robert Grafa McCaffry of Kean More i Marie Anna Freiin von Blümegen.

Gubernator Czech od 29 lipca 1843 roku do 9 grudnia 1843 roku i od 21 sierpnia 1847 roku do stycznia 1848 roku.

7 czerwca 1845 roku poślubił Felicie Sidonia Gräfin von Clary und Aldringen (urodzona 9 października 1815 roku, zmarł 18 lutego 1902 roku), córkę Carla Josepha von Clary-Aldringen [Clary-Aldringen] i Marii Aloisi Chotek von Chotkow [Chotek], córki Jana Nepomuka Rudolfa Chotek von Chotkow [Chotek].

Był wiceprzewodniczącym czeskiej guberni i po krótkim pobycie w Trieście rozpoczął karierę w 1866 roku jako szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Wiedniu. Brał także udział w Patriotycznym Towarzystwie Muzeum Narodowego i interesował się naukami przyrodniczymi, tłumacząc artykuły naukowe z nauk przyrodniczych.

Jego małżeństwo z Felicią Sidoną von Clary-Aldringen pozostało bezdzietne. Rodowy majątek przeszedł jego śmierć na Hugo Karl Franz de Paula Theodor Fürst und Altgf zu Salm-Reifferscheidt-Raitz (urodzony 9 listopada 1832-Vienna 12 May 1890), syna brata Roberta - Huga Karla Eduarda Fürst und Altgraf zu Salm-Reifferscheidt-Raitz (urodzony 15 września 1803 roku, zmarł 18 kwietnia 1888 roku).


Żródła:

Salm-Reifferscheidt-Raitz w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Robert Anton Ludwig zu Salm-Reifferscheidt-Raitz "RODOVID" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Robert Anton Ludwig zu Salm und Reifferscheidt w "Rootsweb" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk