Rycheza Berg-Schelklingen (urodzona około 1095 roku, zmarł w klasztorze Reichenbach koło Ratyzbony, 27 września 1125 roku) herb

Córka Henryka hrabiego Berg-Schelklingen i Adelajdy von Cham und Mochentalu, córki Diepolda (II) von Cham und Mochentalu margrabiego Nordgau.

Poślubiła w 1100 roku Władysława I Przemyślida (zmarł 12 kwietnia 1125 roku), księcia Czech, koregenta Czech, księcia ołomunieckiego, księcia brneńskiego, margrabiego Moraw.

Jej siostra Zofia wyszła za czeskiego księcia Ottona II "Czarnego", natomiast inna siostra Salomea z Bergu została żoną Bolesława "Krzywoustego", księcia Królestwa Polski.

Rycheza poślubiła czeskiego księcia Władysława I. Wywierała wpływ na męża. W 1115 roku skłoniła go do sprowadzenia mnichów z Zwiefalten do klasztoru w Kladrubach. W 1122 roku biskupem praskim został Menhart, który najprawdopodobniej należał do otoczenia księżnej Rychezy.

W styczniu 1125 roku Władysław I ciężko zachorował. Rycheza nakłoniła męża do wyznaczenia swojego szwagra Ottona "Czarnego" na opiekuna swoich dzieci i następcę. Jednak pod wpływem matki Świętosławy i Ottona z Bambergu książę pojednał się z bratem Sobiesławem, co umożliwiło temu drugiemu objęcie tronu. Po śmierci męża Rycheza opuściła Czechy.

Rycheza z Bergu i Władysław I mieli czworo dzieci:

Władysław II (zmarł 18 stycznia 1174 roku), książę Czech, II król Czech,

Dypold I (zmarł 14/15 sierpnia 1167 roku), margrabia Moraw, regent Czech,

Henryk (zmarł po 1 sierpnia 1169 roku), rycerz Zakonu joanitów, ojciec Henryka Brzetysława, księcia czeskiego, biskupa praskiego,

Swatawa (Ludgarda) (zmarła 19 lutego po 1146 roku), Fryderyka von Bogen, wójta biskupstwa ratyzbońskiego.

Pochowana w klasztorze Reichenbach koło Ratyzbony.


Żródła:

Rycheza z Bergu w "Wikipedia"