Sobiesław II Przemyślid (urodzony w 1128 roku, zmarł 29 stycznia 1180 roku) herb

Syn Sobiesława I Udalryka Przemyślida, księcia Czech i Adelajdy Arpadówny, córki Álmosa "Ślepego" Arpada, księcia Slawonii, księcia Chorwacji, księcia Królestwa Węgier, księcia nitrzańskiego.

książę Czech od września 1173 roku do (września?) 1178 roku, książę ołomuniecki w 1161 roku.

Około 1173/1174 poślubił Elżbietę Mieszkównę Piastównę (urodzona przed 1154 rokiem, zmarła 2 kwietnia 1209 roku), córkę Mieszka III "Starego" Piasta, wielkiego księcia krakowskiego, księcia seniora Królestwa Polski, księcia wielkopolskiego i Elżbiety Arpadówny, córki Béli II Arpada, król Węgier.

Brat Wacława II.

Po śmierci ojca w 1140 roku przebywał na emigracji. Wkrótce po powrocie do Czech w 1147 roku uwięziony przez Władysława II, uwolniony przez swych zwolenników w 1150 roku i zbiegł ponownie za granicę.

W 1161 roku przejściowo opanował Ołomuniec, skąd szybko został usunięty przez Władysława II i ponownie uwięziony. Zaproszony przez niego na rozmowy, mimo gwarancji bezpieczeństwa, Sobiesław został uwięziony i osadzony w Přimdzie. Spędził tam dwanaście lat.

W 1173 roku został uwolniony na polecenie cesarza Fryderyka I "Barbarossy" i otrzymał od niego władzę w Czechach. Sobiesław udał się na zjazd do Hermsdorfu. Tam cesarz odebrał Czechy dotychczasowemu władcy - księciu Fryderykowi i oddał je Oldrzychowi, a ten natychmiast przekazał je swojemu starszemu bratu - Sobiesławowi II. Po objęciu tronu zmuszony był wydzielić księstwo brneńskie Konradowi III Ottonowi.

Cieszył się poparciem duchowieństwa, któremu odwdzięczał się licznymi nadaniami i fundacjami. Posiłkował włoską wyprawę Fryderyka I "Barbarossy" w latach 1174-1176, z którym jednak popadł w konflikt, odmawiając wypuszczenia z Czech biskupa praskiego Fryderyka, udzielenia azylu swemu krewnemu, wygnanemu z Austrii arcybiskupowi Wojciechowi, oraz najeżdżając na kraje Babenbergów. Stracił jednak poparcie cesarza kiedy w 1176 roku nie wysłał wojsk na wyprawę włoską Fryderyka I. Wtedy cesarz poparł usuniętego wcześniej Fryderyka, który dzięki temu odzyskał tron czeski.

Opozycja możnowładcza pod przewodnictwem Konrada III Ottona uzyskała w 1178 roku decyzję Fryderyka I "Barbarossy" o odebraniu Czech Sobiesławowi II na rzecz Fryderyka, co doprowadziło do wojny domowej. Sobiesław II, pokonany w 1179 roku pod Pragą, zbiegł na Węgry, gdzie wkrótce zmarł 29 stycznia 1180 roku. Został pochowany w St. Peter i Paul, Wyszehradzie, w Pradze.

Poślubił Elżbietę, córkę Mieszka III "Starego", księcia wielkopolskiego. Małżeństwo to okazało się bezdzietne.


Żródła:

"Poczet książąt i królów Czech" - autor: Przemysław Jaworski


Sobiesław II Przemyślida w "Wikipedia"