Spitygniew II Przemyślid (urodzony zapewne w 1031 roku, zmarł 28 stycznia 1061 roku) herb

Najstarszym syn Brzetysław I Przemyślid, księcia Moraw, księcia Czech, księcia śląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego i Judyty Luitpolding ze Schweinfurtu, córki Henryka Luitpolding, hrabiego Schweinfurtu.

Książę Moraw od 1049 roku do 1054 roku, książę ołomuniecki od 1055 roku do 1057 roku, książę brneński i znojemski od 1055 roku do 28 stycznia 1061 roku, książę Czech od 10 stycznia 1055 roku do 28 stycznia 1061 roku.

Poślubił Idę (Hiddę) Wettin (urodzona między 1031 a 1035 rokiem, zmarła po 1061 roku), córkę Dytryka I Wettin, margrabiego Łużyc Dolnych i Matyldy Ekkehardynównej Miśnieńskiej, córka Ekkeharda I Ekkehardyna, margrabiego Miśni.

Brat Wratysława II i Konrada I, Ottona I "Pięknego" i Jaromira Gebharta.

Przypuszcza się, że w 1039 roku został wysłany przez ojca jako zakładnik na dwór cesarza Henryka III. W nieznanym bliżej roku został księciem w Żatcu, skąd z ramienia ojca około 1053 roku nadzorował przebudowę zamku w Hradczanach. Po wstąpieniu na tron w 1055 roku otrzymał cesarską inwestyturę na Czechy. Dążył do zjednoczenia kraju i wzmocnienia swej władzy w 1056 roku odebrał Morawy swym braciom (którzy władali nimi na mocy testamentu Brzetysława I), spacyfikował opozycję możnowładczą i wygnał Wratysława II z kraju.

Z powodzeniem wałczył z Bolesławem II "Śmiałym" o Śląsk Opolski w 1060 roku. Usunął z Czech mnichów obrządku słowiańskiego. W 1057 roku założył w Litomierzycach na wzgórzu Dómskim kapitułę z bazyliką romańską, przebudowaną później w stylu gotyckim. Za jego panowania powstała rotunda Świętego Wita w bazylice romańskiej na praskim zamku.

Pochowany w Archikatedrze Świętych Wita, Wacława i Wojciecha w Pradze.


Żródła:

"Poczet książąt i królów Czech" - autor: Przemysław Jaworski


"BIOGRAMY KSIĄŻĄT I MARGRABIÓW MORAW" - autor: Przemysław Jaworski


Spitygniew II w "Wikipedia"