Świętopełk Przemyślid (zamordowany 21 września 1109 roku) herb

Starszy syn Ottona I "Pięknego" Przemyślida, księcia ołomunieckiego, księcia znojemskiego i Eufemii Arpadównej, córki Andrzeja I Arpada, króla Węgier.

Książę Czech jako Świętopełk II od 14 maja 1107 roku do 21 września 1109 roku, książę Moraw i ołomuniecki jako Świętopełk od 11 sierpnia 1091 roku do 14 maja 1107 roku.

Poślubił N.N..

Pochodził z ołomunieckiej linii dynastii Przemyślidów. Bratanek Konrada I, przez którego był wychowywany po śmierci ojca. W 1101 roku wsparł Borzywoja II w walce przeciwko usiłującemu go obalić księciu Oldrzychowi breneńskiemu, później, wspierając Zbigniewa, wspólnie z Borzywojem II najechał Śląsk w 1102 lub 1103 roku i uczestniczył w obronie Moraw przed polskim kontratakiem.

W 1105 roku podjął nieudaną próbę obalenia Borzywoja II. Kolejna próba w 1107 roku, poparta przez Władysława I, Polskę i możnowładczy ród Wrszowców, została uwięczona powodzeniem. Interwencja Borzywoja II u cesarza spowodowała, że Świętopełk został wezwany do Niemiec i uwięziony w Golsarze. Wolność wraz z inwestyturą uzyskał dzięki zapłaceniu wysokiego okupu.

W 1107 roku, dzięki wyprawie Bolesława "Krzywoustego" i króla węgierskiego Kolomana przeciw Czechom, Świętopełk został osadzony na stolcu praskim 14 maja 1107 roku.

W 1107 roku najechał i splądrował Śląsk. W 1108 roku uczestniczył w wyprawie Henryka V na Węgry i wymordował większość rodu Wrszowców, spiskujących z obalonym Borzywojem II. Najazd Świętopełka na Węgry, spowodował najazd odwetowy ze strony Bolesława "Krzywoustego" na Czechy. Polska wyprawa na Czechy była także związana z brakiem wypełnienia przez Świętopełka układu, w którym zobowiązywał się do zwrotu przez Czechów, zagarniętych grodów na Śląsku (m.in. Racibórz, Kamieniec, Koźle).

Próba zdetronizowania go przez polskiego księcia i osadzeniu na jego miejscu Borzywoja II nie doszła do skutku. W 1109 roku najechał Węgry i uczestniczył w wyprawie Henryka V na Polskę.

Z jego rozkazu doszło do ostatecznej rozprawy z możnowładczym rodem Wrszowców. W akcie zemsty został przez nich zamordowany. Zginął zamordowany podczas odwrotu na Śląsku, prawdopodobnie z poduszenia ocalałych Wrszowców.

Pochowany w klasztorze w Kladruby.

Z nieznaną z imienia żoną Świętopełk miał syna:

Wacława Henryka (zmarł 1 marca 1130 roku), książę ołomuniecki.


Żródła:

"Poczet książąt i królów Czech" - autor: Przemysław Jaworski


Świętopełk Przemyślida w "Wikipedia"


Świętopełk Przemyślida w "Postacie historyczne"