Świętosława lub Swatawa Piastówna (urodzona w Krakowie, na przełomie 1041 i 1044 roku lub 1046 i 1048 roku, zmarła w Pradze, 1 września 1126 roku) herb

Córka Kazimierza I Karola Piasta księcia Polski i Dobronegi Marii Rurykowiczówny, córki Włodzimierza Rurykowicz "Wielkiego" wielkiego księcia kijowskiego.

W końcu 1062 roku poślubiła Wratysława II Przemyślida (urodzony w Pradze, około 1032 roku, zmarł na wyszehradzkim zamku w Pradze, 14 stycznia 1092 roku) króla Czech, Polski.

Siostra Bolesława II "Śmiałego" króla Polski, Władysława I Hermana księcia Królestwa Polskeigo, Mieszka księcia polskiego i Ottona księcia polskiego.

Pod koniec 1062 roku została wydana za Wratysława II, księcia Czech. Małżeństwo to miało zapewnić neutralność Czech w konflikcie Polski z Niemcami. Po ślubie Świętosława przyjęła imię Swatawa (Svatava). Po ślubie przyjęła imię Swatawa.

W pierwszych latach małżeństwa urodziła syna Bolesława, a potem kolejno Borzywoja, Władysława, Sobiesława i córkę Judytę. W 1085 roku cesarz Henryk IV nadał Wratysławowi II tytuł króla Czech (zdaniem Kosmasa z Pragi także króla Polski, lecz informacja ta jest kwestionowana przez większość badaczy). 11 czerwca 1086 roku w Pradze arcybiskup trewirski Engelbert koronował Wratysława II i Swatawę odpowiednio na króla i na królową Czech.

W 1092 roku owdowiała, ale nie zdecydowała się na powrót do ojczyzny. Pozostała w Czechach, prawdopodobnie korzystając tam z dóbr oprawnych. Co do ich położenia, wysuwa się hipotezy, że leżały we wschodniej części kraju (Antoni Gąsiorowski) albo, że stanowiły część dzielnicy znojemskiej (M. Gumowski). W trakcie rządów pasierba Brzetysława II była odsunięta od polityki. Został on zamordowany skrytobójczo w 1100 roku, a władzę po nim objął najstarszy syn królowej-wdowy, Borzywój. Świętosława odzyskała wtedy wpływ na rządy. W 1111 roku brała udział w negocjacjach między synem Władysławem I a bratankiem, Bolesławem III Krzywoustym. W 1125 roku, wraz z biskupem Bambergu, Ottonem, wpłynęła na umierającego syna, aby na swego następcę wyznaczył Sobiesława I.

Istniała hipoteza, że biła własną monetę w Czechach, ale nie ma ona wystarczających podstaw. Była osobą bardzo wpływową politycznie w trakcie rządów obu synów. Świętosława Swatawa zmarła 1 września 1126 roku. Została pochowana w kolegiacie wyszehradzkiej.

Świętosława Swatawa z mężem - Wratysławem II miała pięcioro dzieci. Do nich należeli:

Bolesław (zmarł w 1091 roku), królewicz czeski, książę ołomuniecki,

Borzywoj II (zmarł 2 lutego 1124 roku), książę Czech,

Władysław I (zmarł 12 kwietnia 1125 roku), książę Czech,

Sobiesław I Oldrzych (Udalryk) (zmarł 14 lutego 1140 roku), książę Czech,

Judyta Przemyślidówna (zmarła 9 grudnia 1108 roku), żona Wiprechta II "Starszego" z Grójca, hrabiego Balsamgau, hrabiego Groitzsch (Grójca), margrabiego Marchii Miśnieńskiej i Marchii Łużyckiej.


Żródła:

Swatawa w "Wikipedii"