Ulrich II [III] von Sannegg (urodzony na zamku Celje, 16 lutego 1406 roku, zmarł w Belgradzie w Serbii, 9 listopada 1456 roku) herb

Syn Fryderyka II von Sannegg, hrabiego zu Cylli i Elżbiety Frankopan, córki Stefana I Frankopan.

Ban Slawonii, hrabia zu Cylli i Ortenburga, regent i najwyższy kapitan Królestwa Czech od 21 października 1438 roku do 3 września 1448 roku, regent Królestwa Węgier od 11 sierpnia do 9 listopada 1456 roku.

20 kwietnia 1434 roku poślubił Katalin Branković (urodzona między 1418 a 1419 rokiem, zmarła między 1490 a 1492 rokiem), córkę Jerzy I Brankovića, despoty Serbii i Ireny Kantakouzene, córki Demetriusza Kantakuzen, despoty Morei.

Rzeczywisty władca Królestwa Węgier za panowania Władysława III. Przeciwnik Janosa Hunyadi.

Urodził się w 1406 roku na zamku w Celje, w rodzinnym gnieździe hrabiów Cylii jako najstarszy syn hrabiego Fryderyka II.

Po śmierci Zygmunta jego zięć został koronowany na króla Węgier jako Albrechta Habsburga, który wkrótce został koronowany na króla Czech, mianując Ulrika Cylli regentem Czech. \

Po śmierci Albrechta Ulrik poparł wdowę Elżbietę Luksemburską, która urodziła spadkobiercę Władysława "Pogrobowca" wkrótce po pogrzebie króla. Ulrik poradził Elżbiecie, aby ukradła koronę św. Stefana z twierdzy Wyszehradzkiej, co uczyniła jej zaufana dama - Elena Kottaner. Krótko po urodzeniu Władysława został koronowany na króla Węgier, a sam Ulrik trzymał koronę nad głową nowego króla, przysięgając, że będzie jego patronem i obrońcą. Niedługo potem na Węgrzech wybuchła konfrontacja między zwolennikami a przeciwnikami koronacji Władysława. Węgierska szlachta wybrała nowego króla, koronowanego na Ulasło I, wspieranego przez wpływowego dowódcę wojskowego Janosa Hunyadiego.

W 1443 roku, po śmierci króla Bośni, Tvrtko II, Ulrik Cylii zgłosił roszczenia do tronu bośniackiego (jego dziadek, Herman II, hrabiego Celii) został ogłoszony jego spadkobiercą. Sprzeciw Janosa Hunyadiego, wywołał iż Ulryk nie mógł objąć spadku, związku z rosnącym wpływem. Od tego momentu rozpoczyna się wojna o sukcesję między rodem Cylli a Hunyadi.

W 1444 roku podczas bitwy pod Warną zginął król Władysław I, po śmierci którego tron objął Laszlo V. Jednak ze względu na swoje wczesne życie Janos Hunyadi został węgierskim regentem, Ulrik Cylli został wychowawcą młodego króla.

Po śmierci Janosa w 1456 roku Ulrik został regentem królestwa. Wkrótce po mianowaniu nowego regent wraz z młodym królem udał się do Belgradu, aby spotkać się z najstarszym synem Janosa, Laszlo. Po tym, jak król i jego regent weszli do miasta ze swoimi osobistymi strażnikami, bramy zamknęły się, pozostawiając za murami towarzyszącą im armię. Po krótkiej kłótni Ulrik został zabity na rozkaz Laszlo Hunyadi przed młodym królem, który przysięgał nie podejmować represji wobec Hunyadi. Mimo to król Laszlo, powracając na swój dwór, nakazał aresztowanie Laszlo Hunyadi i stracił zemstę za Ulrika.

Z Katalin Branković miał troje dzieci:

Hermann IV (zmarł w 1452 roku), hrabia Cilly,

Georg (zmarł w 1445 roku),

Elisabeth (urodzona w 1441 roku, zmarła w 1455 roku), zaręczona z Laszló Hunyadi [Maciejem "Korwinem"].


Żródła:

Ulrich Cylii w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Ulrich II of Celje w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

10-07-2020