Vilém [Wilhelm] Kostka z Postupic (zmarł w Vysokej nad Łabą, 7 listopada 1436 roku) herb

Syn Zdeněka Kostki z Postupic.

Regent Czech od 24 grudnia 1422 roku do 1 listopada 1423 roku (działający podczas nieobecności Zikmund Korybutoviča), wojewoda Królestwa Czech od 11 lutego 1431 roku do 22 grudnia 1433 roku.

Poślubił Eliške z Lublic.

Należał do ważnych przedstawicieli niższej czeskiej szlachty husyckiej skrzydła umiarkowanego. Czeski polityk, mąż stanu, teoretyk i wódz wojskowy. Był członkiem Rady Bazylejskiej i walczył po stronie koalicji katolickich utrakuistów w bitwie pod Lipanami.

Vilém Kostka był synem Zdeněka Kostki z Postupic, który jest pierwszym znanym przedstawicielem tej rodziny.

W 1421 roku wziął udział w zdobyciu zamku Vildštejn w praskiej armii, którą powierzono jego administracji. Wkrótce potem został posłem do Władysława II z ofertą korony czeskiej. Gdy negocjacje nie zakończyły się sukcesem, wysłano kolejną wiadomość do księcia litewskiego Witolda, w której również uczestniczył. Posłowie zostali jednak schwytani w Raciborzu na Śląsku i przekazani cesarzowi Zygmuntowi i uwięzieni w Trenczynie.

Vilém Kostka uciekł z niewoli podczas wymiany jeńców po bitwie pod Niemeckim Brodem. Kiedy Zygmunt Korybutowic został uznany za administratora prowincji i przybył do Pragi, Vilém został mianowany królewskim szambelanem w 1423 roku.

Dwa lata później został podkomorzym Praskiego Związku Miejskiego. Po jego wygaśnięciu przychylił się do szlachty sierocej. Wkrótce pobratał się z hetmanem Prokopem "Wielkim", i ten wspomógł go przy zdobyciu hetmaństwa Litomyšl oraz m. in. zarządu nad posiadłościami miejscowego biskupstwa.

W 1427 roku, kiedy miał nastąpić drugi zamach stanu w Pradze, Vilém Kostka również wziął udział w spisku. Jednak nie zachował tego dla siebie i poinformował drugą stronę, za co został nazwany zdrajcą. Bez wątpienia zapobiegł zamachowi stanu w metropolii, który jednak nadal nie miałby szans na długoterminowy sukces, gdyby spiskowcom się udało.

Na przełomie lat 1429 i 1430 roku Vilém Kostka wziął udział w jednej z największych i najsłynniejszych husyckich wypraw zagranicznych do Niemiec.

Wiosną 1431 roku znalazł się wśród delegacji husyckiej negocjującej ze stroną polską w Krakowie. Nastepnie tego samego roku prowadził rozmowy z królem Zygmuntem Luksemburskim i brał udział na soborze w Bazylei. W 1432 roku był jedną z czołowych postaci w negocjacjach husyckich z przedstawicielami kościoła. Brał udział w spotkaniach z przedstawicielami Rady Bazylejskiej w Chebie, gdzie omówiono warunki przesłuchania husytów przed soborem. Następnie został wybrany jako poseł, skierowany do Rady i po trzech miesiącach negocjacji osiągnął porozumienie, zawierając tzw. Pakt. Dzięki Prokopowi Holemu w tym samym roku został namiestnikiem Litomyšla.

W 1433 roku wziął udział w zebraniu soboru w Bazylei jako ważny członek delegacji husyckiej, a następnie był także obecny na spotkaniu z ambasadorami soboru w Czechach.

W 1434 roku Vilém Kostka jednoznacznie stanął po stronie koalicji kalisko-katolickiej (jedności "pańskiej"), późniejszego zwycięzcy z Lipan, a w 1435 roku brał udział w rokowaniach z Zygmuntem w Brnie. W następnym okresie stanął po stronie partii, która chciała zakończyć walki. W bitwie pod Lipanami walczył po zwycięskiej stronie i później uznał cesarza Zygmunta za króla Czech (był członkiem orędzia, które powitało go w Jihlavie w 1436 roku). Zygmunt odziedziczył po nim dobra litomyšlskie. W imieniu Zygmunta w 1436 roku przyłączył się ze swoimi wojskami do oblężenia Hradca Králové, które pod wodzą księdza Ambrożego zbuntowały się przeciwko cesarzowi. Zginął w swoim namiocie podczas nocnego nalotu obrońców.

Potem już otwarcie przeszedł do obozu Zygmunta i zgodził się wrócić do służby dworskiej. Kiedy miasto Hradec Králové została uznane za wrogie, był jednym z dowódców jego w trakcie jego oblężenia.

W godzinach nocnych dnia 6 listopada 1436 roku, gdy ruszył do walk hetman Zdislav Mnich z wojskiem hradeckim, i to w kierunku obozu Viléma Kostki z Postupic i hetmana Jana Pardusa z Vratkova, blisko Vysokiej nad Łabą. W obozie wybuchł pożar i w chaosie który nastał zginął zaskoczony w łóżku sam Kostka, a także 26 towarzyszących mu ludzi.

Poslubił Eliške z Lublic, z którą miał czterech synów i córkę:

Bohuša Kostka z Postupic,

Zdeněka Kostka z Postupic (urodzony w 1425 roku, zmarł 2 października 1468 roku), najwyższy zarządca Królestwa Czech, zmarł bezpotomnie,

Albrechta Kostka z Postupic (zmarł 3 marca 1477 roku), komornik na Dolnych Łużycach, po nim syn,

Jana Kostka z Postupic,

Anna Kostka z Postupic.

Trzej starsi synowie również byli aktywni politycznie i dalej pomnażali rodzinne majątki. Pierwotną siedzibę rodziny, twierdzę Postupice, zastąpił Vilém for Hrádek (później nazywany Komorní Hrádek). Majątek litomyšlski stał się podstawą rodziny, której dziedziczne posiadanie zostało później potwierdzone jego synowi Zdeněkowi Jerzy z Podiebradów.


Żródła:

Vilém Kostka z Postupic w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Vilém Kostka z Postupic w "Wikipedia"


https://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=2268Kostkové z Postupic w "Husite 1371-1485" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

21-07-2020

20-07-2020

19-07-2020