Wacław IV "Pijak" Wigérides Limburg-Luksemburski (urodzony na zamku w Norymberdze, 26 lutego 1361 roku, zmarł w Schloß Kunratitz, 16 sierpnia 1419 roku) herb

Syn Karola IV Wigérides Limburg-Luksemburskiego, margrabiego Moraw, hrabiego Luksemburga, antykróla Rzymian, króla Niemiec, króla Czech, cesarza rzymskiego, księcia-elektora Brandenburgii, króla Burgundii, księcia wrocławskiego i Anny Piastówny Świdnickiej, córki Henryka (II) Piasta, księcia świdnickiego.

Koregent Czech od 25 czerwca 1363 roku do 29 listopada 1378 roku, margrabia Brandenburgii od 2 października 1373 roku do 29 listopada 1378 roku, koregent Niemiec od 10 czerwca 1376 roku do 29 listopada 1378 roku, król niemiecki jako Wacław I od 29 listopada 1378 roku do 20 sierpnia 1400 roku (faktycznie do 1 października 1410 roku), król Czech i książę-elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego jako Wacław IV od 29 listopada 1378 roku do 16 sierpnia 1419 roku, książę Luksemburga jako Wacław II od 7 grudnia 1383 roku do 16 sierpnia 1419 roku, książę wrocławski od 29 listopada 1378 roku do 16 sierpnia 1419 roku, książę świdnicko-jaworski od 2 lutego 1392 roku do 16 sierpnia 1419 roku, margrabia Moraw od 18 stycznia 1411 roku do 16 sierpnia 1419 roku.

Tytulara - z łaski Bożej król Rzymian, król Czech, książę Luksemburga

W Norymberdze, 29 września 1370 roku poślubił Joannę Wittelsbach (urodzona w Hadze, w 1356 roku lub 1361 roku, zmarła na zamku w Pradze, 31 grudnia 1386 roku), córkę Albrechta I Wittelsbacha, księcia Bawarii na Straubing, hrabiego Holland, Seeland i Hainault, regenta Holland, Seeland i Hainault i Małgarzaty Piastówny, córki Ludwika I Piasta, księcia brzeskiego. Poślubiła w katedrze św. Wita w Pradze 2 maja 1389 roku Zofię Wittelsbach (urodzona w Monachium, w 1376 roku, zmarła w Pożoniu (Preszburgu, dzisiejsza Bratysława), 26 września 1425 roku), córkę Jana II "Bogobojnego" Wittelsbacha, księcia Bawariii na Monachium i Katarzyny Meinhardyni de Görtz, córki Meinharda V Meinhardyni de Görtz, hrabiego Gorycji.

Przez współczesnych zwany PIJAKIEM. Z polecenia ojca 15 czerwca 1363 roku w katedrze św. Wita w Pradze został koronowany na króla Czech. 15 sierpnia 1373 roku margrabia brandenburski Otto VIII zrzekł się praw do Marchii, którą 2 października cesarz Karol nadał w lenno swoim synom: Wacławowi oraz jego przyrodnim braciom Zygmuntowi i Janowi. 10 czerwca 1376 roku we Frankfurcie nad Menem książęta elektorzy, którym ojciec Wacława przyrzekł sumę 250 tysięcy guldenów, wybrali go królem rzymsko-niemieckim jednicześnie został koregentem. Koronacja miała miejsce 21 lipca 1376 w kaplicy Karola "Wielkiego" w Akwizgranie.

Przybył do Świdnicy 12 października 1369 roku, aby objąć księstwo świdnicko-jaworskie w dziedziczne posiadanie.

Po śmierci cesarza w 1378 roku objął samodzielne rządy w Czechach (jako Wacław IV) i w Rzeszy, zrzekając się jednocześnie tytułu margrabiego brandenburskiego (według ustaleń "Złotej Bulli" Karola IV zabronione było łączenie głosów elektorskich w jednym ręku, zaś Wacław jako król Czech był arcypodczaszym i elektorem Rzeszy).

Rozrost władzy udzielnych książąt, rosnący partykularyzm i podziały spowodowały upadek władzy centralnej. Wacław IV starał się lawirować między zwalczającymi się nawzajem miastami i wielkimi właścicielami ziemskimi, co zaowocowało utratą zaufania społecznego.

W katedrze w Monza jest zachowany wizerunek przedstawiający koronację Wacława na króla Italii żelazną koroną w obecności sześciu pozostałych elektorów. Wizerunek został prawdopodobnie wykonany wyłącznie w celu wzmocnienia roszczeń katedry do przechowywania żelaznej korony. Sam fakt koronacji jest kwestionowany przez historyków.

Podobnie jak ojcu Wacławowi zależało na rozwoju własności wewnątrz własnego rodu, ale brakło mu zdolności i zręczności Karola IV, toteż po śmierci Karola opozycja zaczęła mu grozić detronizacją. Zagrożenie to stało się tym bardziej realne gdy brat stryjeczny króla Jodok z Moraw uwięził go przejściowo w 1394 roku. Wreszcie w Oberlahnstein ogłoszono detronizację Wacława jako króla niemieckiego obierając monarchą Ruprechta z Palatynatu.

W 1394 roku, państwo czeskie i Cesarstwo Rzymskie były przez wiele lat rządzone przez Wacława IV, ale nastrojowa i opieszała polityka Luksemburga sprowokowała nie tylko papieży, ale także cesarskich książąt, własnych braci i morawskich kuzynów, arcybiskupa praskiego i czeskiej szlachty. Niezadowolenie z poczynań króla szybko przerodziło się w otwarty bunt. Czesi panowie nie zamierzali już tolerować królewskich kaprysów, więc pewnego dnia nagle pojawili się w królewskiej rezydencji pod Berounem. Wezwano króla do natychmiastowego i dobrowolnego powrotu do Pragi, gdzie przejąłby zaniedbane obowiązki rządzące i rozpoczął prowadzenie spraw państwowych zgodnie z żądaniami, jakie stawia mu panująca jedność. Mówiono, że komnaty królewskie pozostają zamknięte dla wściekłego Wacława, król został oddzielony w więziennej sali Białej Wieży, a królowi dano wystarczająco dużo czasu do namysłu (król został uwięziony w maju). Królowi prawdopodobnie udało się naprawić sytuację z Janem Görlitzem, swoim najmłodszym bratem, który od razu przystąpił do przygotowań do akcji zbrojnej mającej na celu uratowanie brata. Dopiero teraz stało się jasne, że margrabia Jośt Luksemburski, kuzyn króla, stał na tle spisku dworskiego.

Na początku czerwca król zdecydował się podpisać akt zrzeczenia się wszelkiej władzy i powierzenia jej kuzynowi. Kilka dni później sąd został szybko zwołany, a na jego miejsce zasiadł "burmistrz prowincji" Jośt. W tym czasie do stolicy zbliżała się wojna, a Luksemburgowie, walcząc o władzę i majątek, wciągnęli Królestwo Czeskie w wojnę domową, która nękała kraj przez dziesięć długich lat. Jan Zhořelecký, który nazwał przewrót w Pradze nieuzasadnionym, najpierw zajął Kutná Hora, a następnie przeniósł się do Pragi. Nowe Miasto otworzyło swoje bramy przed Janem bez walki. Radykałowie nie doczekali się konfrontacji z przewagą militarną, nocą potajemnie opuścili Zamek Praski i zabrali pojmanego Wacława do południowych Czech. Wacław został najpierw uwięziony w Rosenberg Příběnice, potem w Krumlovie, a ostatecznie przeniesiony do Viltperk w Górnej Austrii pod Linzem.

Jan Zhořelecký nie przeniósł walki na południe Czech, gdzie groziło starcie z armią Albrechta Austrii wspierającą radykałów i czekał. Po otrzymaniu obietnicy zagranicznej pomocy wojskowej udał się do Czeskich Budziejowic, skąd splądrował państwa Rosenbergów. To przynajmniej zmusiło rebeliantów do negocjacji. Trzy miesiące po pojmaniu króla Jan negocjował jego uwolnienie z twardym kompromisem, za który Jan zagwarantował grupę zakładników pozostawionych w Krumlowie. 1 sierpnia 1394 roku Wacław był na wolności. Kompromis nałożył na króla obowiązek oddania królewskiej jedności zamków królewskich z wyjątkiem Karlštejna, Křivoklátu, Zvíkova i Žebráka. Mógłby je odzyskać dopiero po orzeczeniu arbitrażowym komisji arbitrażowej, która bezstronnie omawiałaby postulaty dworu i sprzeczne kwestie stosunków z królem - dwór domagał się w szczególności większego udziału władzy państwowej. Wacław nie zamierzał przychylić się do żądań panów i zerwał ze swoim wybawcą, który negocjował warunki uwolnienia króla.

Po kampanii wojennej Janowi pozostała tylko nienawiść do wrogów i ogromne długi. Komisja arbitrażowa złożona z króla Zygmunta i margrabiego Jośta, która zebrała się dopiero w 1396 roku. Ogłosiła ustalenie 2 kwietnia, co oznaczało całkowitą klęskę Wacława. We wszystkich punktach spornych zdecydowano się na panującą jedność. Obecna władza Wacława została ograniczona, najwyższe władze prowincjonalne przejęli radykałowie na czele z najwyższym burgrabią Henrykiem III. Rožmberka i najwyższego szambelana Viléma z Landštejna. Administrację kraju przejęła administracja koronna, bez której zgody król nie mógł podejmować żadnych ważnych decyzji.

Na początku 1402 roku doszło do pojednania Wacława IV ze swoim bratem Zikmundem w Hradcu Králové. Wacław pozostawił rząd czeski Zygmuntowi na piśmie, nakazał wszystkim swoim miastom i zamkom królewskim chronić go, obiecał mu bezwarunkowe posłuszeństwo we wszystkich sprawach dotyczących cesarstwa i królestwa, ale pod warunkiem, że sam pozostanie formalnie panem cesarstwa i królestwa czeskiego do końca życia. Taka była Nagroda Zygmunta za pomoc, jaką zaoferował Wacławowi w zdobyciu cesarskiej korony. Z jednej strony Zygmunt udawał, że robi wszelkiego rodzaju przygotowania do imperialnej podróży Wacława do Rzymu, z drugiej zaś zaczął realizować własne plany w Królestwie Czeskim. Zainstalował swoich ludzi na zamkach królewskich i usilnie namawiał Václava do przekazania zamków Karlštejn, Křivoklát, Točník i Žebrák, na których Václav przechowywał skarby państwowe i osobiste. Kiedy Václav obudził się kilka miesięcy później i spojrzał na zamiary brata, było już za późno.

Braterski konflikt władzy, który później wybuchł, został rozwiązany przez Radę Koronną. A gdy opinie jego członków były różne, 6 marca 1402 roku Zygmunt wydał rozkaz burmistrzowi Starego Miasta, by aresztował króla Wacława i przetransportował go z rezydencji staromiejskiej do Zamku Praskiego. Po raz drugi Václav znalazł się w niewoli. Jednak nawet za namową Zygmunta Wacław nie przyznał się do beznadziejnej sytuacji, odmówił podpisania bratu jakichkolwiek dokumentów, a tym samym udaremnił próbę Zygmunta stworzenia fałszywego złudzenia, że Wacław jest wolny, a bracia są w najlepszej zgodzie. Sojusznicy Wacława wkrótce dostrzegli sztuczkę Zygmunta i zaczęli mobilizować opór do obrony króla. Zygmunt tymczasem rządził w Czechach jako okupant, splądrował królewskie posiadłości i próbował okraść jak najwięcej pieniędzy i skarbów. Zygmunt oczekiwał militarnego ataku królewskiego kuzyna Prokopa i aby zapobiec konfliktowi zbrojnemu, zwabił Prokopa na przyjacielskie spotkanie i pochwycił go. Obaj więźniowie, Prokop i Václav, zostali w lipcu przeniesieni do Krumlova, a stamtąd do Wiednia.

Pod koniec 1402 roku Zygmunt oblegał Kutná Hora i zbierał od miejscowych mieszczan ogromną broń palną, splądrował królewski skarb Wacława, a następnie splądrował jeszcze przez kilka miesięcy. Kiedy w lipcu 1403 roku na Węgrzech wybuchł bunt przeciw Zygmuntowi, Zygmunt opuścił nasz kraj. Dopiero w grudniu 1403 roku, dwadzieścia miesięcy później, król Wacław powrócił do Czech. Obaj więźniowie, Prokop i Václav, zostali w lipcu przeniesieni do Krumlova, a stamtąd do Wiednia. Pod koniec 1402 roku Zygmunt oblegał Kutná Hora i zbierał od miejscowych mieszczan ogromną broń palną, splądrował królewski skarb Wacława, a następnie splądrował jeszcze przez kilka miesięcy. Kiedy w lipcu 1403 roku na Węgrzech wybuchł bunt przeciw Zygmuntowi, Zygmunt opuścił nasz kraj. Dopiero w grudniu 1403 roku, po dwudziestu miesiącach, król Wacław powrócił do Czech. Obaj więźniowie, Prokop i Václav, zostali w lipcu przeniesieni do Krumlova, a stamtąd do Wiednia. Pod koniec 1402 roku Zygmunt oblegał Kutná Hora i zbierał od miejscowych mieszczan ogromną broń palną, splądrował królewski skarb Wacława, a następnie splądrował jeszcze przez kilka miesięcy. Kiedy w lipcu 1403 roku na Węgrzech wybuchł bunt przeciw Zygmuntowi, Zygmunt opuścił nasz kraj. Dopiero w grudniu 1403 roku, dwadzieścia miesięcy później, król Wacław powrócił do Czech.

W 1383 roku odziedziczył jako Wacław II księstwo Luksemburga, które po pięciu latach oddał w zastaw margrabiemu morawskiemu Jodokowi. W maju 1394 roku został uwięziony przez Jednotę Pańską, lecz dzięki interwencji przyrodniego brata Jana, księcia zgorzeleckiego, 1 sierpnia odzyskał wolność. Po śmierci Jana w 1396 roku przejął Łużyce Dolne, ponownie włączając je do Korony czeskiej. 20 sierpnia 1400 roku w Oberlahnstein czterej książęta elektorzy (palatyn reński, arcybiskup Moguncji, arcybiskup Kolonii oraz książę saski) ogłosili detronizację Wacława jako króla niemieckiego. W 1401 roku przekazał Dolne Łużyce swojemu kuzynowi Jodokowi, a 1 października 1410 roku oficjalnie zrzekł się praw do tronu Rzeszy. W 1419 roku wobec zamieszek wywołanych przez husytów opuścił Pragę i osiadł na zamku w Novým Hradzie pod Kunraticami.

Zmarł 16 sierpnia 1419 roku na atak serca doznany podczas polowania w okolicznych lasach. Jego szczątki królowa wdowa Zofia przewiozła do kościoła pw. śś. Piotra i Pawła w Wyszehradzie, a później w tajemnicy zostały one umieszczone w katedrze św. Wita w Pradze. Niebawem ciało królewskie wywieziono z ogarniętej wojną domową stolicy do klasztoru cysterskiego w pobliskim Zbrasławiu, lecz 14 sierpnia 1420 roku opactwo zostało zajęte przez husytów, a zwłoki Wacława zbezczeszczone. Zbezczeczone zwłoki pochował je dopiero miejscowy rybak Moucha. Po kolejnych trzech latach szczątki króla powróciły do Pragi i spoczęły w katedrze św. Wita.

Wacław był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Joanna Bawarska, a drugą Zofia Bawarska. Oba związki, podobnie jak wiele małżeństw innych Luksemburgów, okazały się bezpotomne.


Żródła:

"WITTELSBACHOWIE I LUKSEMBURGOWIE XIV-XV w."- autor: Przemysław Jaworski - 2018


Wacław IV Luksemburski w "Wikipedia"


Wacław IV Luksemburski w "Księstwo Świdnicko-Jaworskie"


Podwójna niewola króla Wacława IV. Luksemburg w "Państwowy zamek i pałac Český Krumlov" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

12-09-2020

25-12-2019