Władysław III Henryk Przemyślid (urodzony około 1160 roku, zmarł w Znojmo, 12 sierpnia 1222 roku) herb

Najmłodszy syn Władysława II Przemyślida, króla Czech i Judyty Ludowingównej Turyńskiej, córki Ludwika I Ludowinga, I landgrafa Turyngii.

Książę Czech jako Władysław III Henryk od 22 czerwca do 6 grudnia 1197 roku, książę brneński jako Władysław Henryk od stycznia 1192 roku do 1194 roku, książę znojemski jako Władysław Henryk od stycznia 1192 roku do 1194 roku, margrabia Moraw jako Władysław III Henryk od stycznia 1192 roku do 1194 roku i od 6 grudnia 1197 roku do 12 sierpnia 1222 roku.

Przed 1200 roku poślubił Helwidę (zmarła po 26 stycznia 1225 roku), pochodzącą z Trnavy (dziś Chorwacja).

Przyrodni brat księcia Fryderyka, rodzony brat króla Przemysła Ottokara I.

W 1192 roku z nadania cesarza Henryka VI Władysław Henryk został margrabią Moraw. W tym w czasie jego brat Przemysł Ottokar I został księciem Czech, jednak już w 1193 roku został pokonany przez Henryka Brzetysława, bratanka Władysława II i wygnany z kraju. W roku następnym, bo w 1194 roku nowy książę Czech najechał na Morawy i pokonał Władysława Henryka, który stracił swój tytuł i znalazł się w niewoli na praskim dworze.

Po śmierci Henryka Brzetysława w 1197 roku, Władysław III Henryk w czerwcu tego roku został przez możnowładztwo wybrany na księcia Czech. Jego panowanie trwało zaledwie pół roku, bowiem gdy jego starszy brat Przemysł Ottokar I wrócił z wygnania i zagroził mu zbrojną interwencją, Władysław III Henryk abdykował w grudniu 1197 roku na rzecz Przemysła Ottokara I i z jego nadania został ponownie margrabią Moraw, którymi władał aż do swej śmierci.

Został pochowany cysterskim opactwie w Velehradzie.

Władysław Henryk ożenił się przed 1200 roku z Helwidą, pochodzącą z Trnavy (dziś Chorwacja). Małżeństwo było bezdzietne. Po śmierci męża Helwida mieszkała w Znojmie. 26 stycznia 1225 roku założyła pierwszy klasztor cysterek na Morawach w Oslavanach.


Żródła:

"Poczet książąt i królów Czech" - autor: Przemysław Jaworski