Władywoj Przemyślid (urodzony około 970 roku, zmarł w styczniu 1003 roku) herb

Zapewne syn Bolesława I "Okrutnego, Srogiego" Przemyślida, księcia Czech i Biagoty (Bożeny) Stochowskiej, córki Krasława Stochowskiego.

Książę Czech i Moraw od czerwca 1002 roku do stycznia 1003 roku.

Pochodzenie Władywoja nie jest pewne, zapewne był synem Bolesława I "Srogiego", a bratem Bolesława II "Pobożnego". Przypuszcza się, że był przedstawicielem dynastii Przemyślidów lub był z nią spokrewniony. Błędność poglądu, jakoby był synem Mieszka I i Dobrawy, udowodnił już w 1895 roku Oswald Balzer.

Zdaniem Gerarda Labudy Władywoj pochodził z bocznej linii Przemyślidów, o której jednak nic nie wiadomo, lub co bardziej prawdopodobne był młodszym bratem Bolesława II "Pobożnego". Był zapewne człowiekiem starszym gdyż wkrótce zmarł. Na pochodzenie z dynastii Przemyślidów wskazuje fakt, że objęcie przez niego władzy nie napotkało sprzeciwu ze strony władcy Niemiec. W czeskiej historiografii jest nadal obecny pogląd o przynależności Władywoja do dynastii Piastów. Sformułowano także hipotezę zbliżoną do zapatrywań Gerarda Labudy.

Po kwietniu 1002 roku został powołany na czeski tron. Następnie pojechał do Ratyzbony i jako pierwszy z czeskich władców przyjął z rąk króla Henryka II Czechy w lenno, składając w listopadzie 1002 roku hołd lenny. W ten sposób krótkie rządy Władywoja przyniosły ważną zmianę stosunku czeskiego władcy w ramach Rzeszy Niemieckiej.

Według relacji Thietmara książę nie szanował prawa i był alkoholikem (nie mógł on wytrzymać nawet jednej godziny bez picia).

Władywoj za swojego panowania bił denary.


Żródła:

"Poczet książąt i królów Czech" - autor: Przemysław Jaworski


Władywoj w "Wikipedia"


WŁADYWOJ w "Władcy Czech"