Wratysław I Przemyślid (urodzony około 888 roku, zmarł 13 lutego 921 roku) herb

Syn Borzywoja I Przemyslida, księcia czeskiego i Ludmiły "Świetej", córki Sławibora, księcia pszowskiego lub milczańskiego.

Książę czeski od 915 roku do 13 lutego 921 roku.

W 906 lub 907 roku poślubił Drahomirę (Drogmira, Dragomira, Drahomira, Drohomira, Dargomiera ) (urodzona w 890 roku lub 877 roku, zmarła 934 roku), księżniczkę stodorańską.

Młodszym bratem Spitygniewa I.

O panowaniu Wratysława I wiadomo bardzo niewiele. Objął on rządy w 915 roku lub co bardziej prawdopodobne 905 roku, po śmierci starszego brata Spitygniewa. Wbrew woli matki Ludmiły, późniejszej świętej poślubił pogankę Drahomirę, córkę księcia Stodoran, żyjących w dorzeczu Sprewy dolnej i Haweli.

Za jego czasów wznoszono liczne kościoły, do Czech przybywali niemieccy misjonarze, z Niemcami ponadto zacieśniały się więzy.

Kronikarz Szymon de Kéza w Gesta Hungarorum podaje, że Wratysław I zginął w walce w czasie najazdu Węgrów na Czechy i Morawy. Pochowany w Katedrze St. George w Pradze.

Z małżeństwa Drahomiry i Wratysława I pochodzili:

Wacław I "Święty", książę czeski,

Bolesław I "Srogi, Okrutny", książę czeski,

Spitygniew, zmarły młodo,

4 córki.


Żródła:

Historia powszechna/Czechy Przemyślidów w "WIKIBOOKS"


Wratysław I w "WikipediA"