Mojmírovců

Mojmirowice (łaciński: Moimarii, czeski i słowacki: Mojmírovci) dynastia wielkomorawskich władców, pochodzenia słowiańskiego zapoczątkowana przez księcia Mojmira I. Dynastia nazwę podjęła z jednej strony od imienia pierwszego znanego członka dynastii Mojmira I, a z drugiej strony przyjęła forma od łacińskiej nazwa dynastii "Pierwsza" i wzmiankowana od roku IX wieku.

Pierwszym historycznym znanym członkiem rodziny był Mojmir I książę Moraw. Obecnie historycy potwierdzają wcześniejsze poglądy iż Mojmir I był założycieli państwa Wielkich Moraw (po zdobyciu Nitranska w roku 833).

Ostatni członkowie rodziny utracili władzę w państwie wielkomorawskim w 906 lub 907 roku w czasie najazdu plemion węgierskich.

Znani władcy państwa wielkomorawskiego:

Mojmir I - rządy w latach 830?-846,

Rostislav - rządy w latach 846-870,

Świętopełk I "Wielki" - rządy w latach 870-894,

Mojmir II - rządy w latach 894-907?.

Inni członkowie dynastii Mojmírovců (brak dowodów że byli członkami dynastii):

Świętopełk II ? - władca księstwa nitrzańskiego od 894 roku do 906 roku,

Sławomir ? - władca państwa wielkomorawskiego w 871 roku.


Żródła:

Mojmírovci w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Mojmirowice w "Wikipedia"