Meinhardiner

Dynastia znana również pod nazwą Görz lub jako hrabiowie de Görz. Pochodziła z Bawarii i byli w średniowieczu jedną z najważniejszych rodów szlacheckich w południowych Alpach.

Członkowie rodu panowali w Królestwie Czech (w latach 1307-1310), a także posiadali tytuł króla Królestwa Polskiego (w latach 1306-1310), margrabiego Moraw (w latach około 830-898 i w 1306 roku oraz w latach 1307-1310) i margrabiego Istrii (od 1077 roku), księcia Karyntii (w latach 1286-1335) i księcia Krainy, hrabiego Görz (w latach 1130-1500), hrabiego Tyrolu (w latach 1253-1263) i hrabiego Istrii, jak również patriarchy Akwileji (w latach 1086-1121). Dynastia wymarła w 1500 roku. Ich ostatni potomek był hrabia Leonhard de Görz.

Początki Meinhardiner są niejasne. Meinhardiner przyjęli nazwę od imienia załozyciela dynastii Meinhard, pochodzący z bawarskiej szlachty. Po raz pierwszy dynastia pojawiła się w XI wieku. Ród od 1107 roku był znany za sprawą hrabiego Meinhard I (zmarł w 1142 roku) - założyciel dynastii w hrabiów Gorycji i za sprawą Engelbert I (zmarł 14 grudnia 1122 roku) hrabiego Gorycji i palatyna Bawarii.

Zasadnicze znaczenie dla powstania rodziny był ścisły związek z Patriarchą Akwilei, gdzie Meinhardineren prawdopodobnie pod auspicjami patriarchy Akwilei Siegharda nabyli w 1077 roku lenno w Friuli i Istrii, w tym siedzibię rodu Görz. Od około 1122 roku, aż od XIII wieku ich pozycja rosła, tak iż otrzymali od patriarchy Akwilei tytuł generalnego kapitana ambitnie rozszerzając pozycję w Friuli i Istrii, a w szczególności uzyskując prawa do tych ziem na mocy traktatu Ramuscello z 1150 roku, które zostały poprawione w 1202 roku.

Około 1100 roku nabyto baliwat Akwilei. W 1122 roku Meinhardiner przejęli w Karyntii tytuł "Herzog" po wymarłej dynastii Eppensteiner (Heinrich III) i przyjęli barwy dynastii na kolor czerwono-biało-czerwony oraz przyjmując Lwa do herbu rodowego. Meinhardiner sprzymierzyli się z najważniejszymi rodami południowych Alp. Najbardziej znanym przedstawicielem był Aribo II (zmarł 18 marca 1102 roku) palatyn Bawarii, założyciel dynastii Aribonen sprzymierzył się z rodami Spanheimer i Sighardinger zyskując władanie w Gorycji, Friuli, Karyntii i w palatynacie Bawarii.

W 1232 roku Meinhard III dokonał zjednoczenia podzielonych ziem poprzez małżeństwo z Adelheid, córką Alberta III, hrabiego Tyrolu, który (zmarł 22 lipieca 1253 roku). W 1253 roku po śmierci swego ojca, ostatniego z linii Albertine, został władcą Tyrolu jako Meinhard I, który dzielił swoja władzę wspólnie z Gebhard IV von Hirschberg.

Syn Meinharda został następny w Tyrolu Meinhard II (zmarł w 1295 roku) (jako hrabia Görz - Meinhard IV, od 1286 roku, książę Karyntii Meinhard I). Zbudował rządy autokratyczne, był również w stanie zbudować dość jednorodny kraj. Niemniej jednak trzy kompleksowe rządowy: Gorycja, Karyntia i Tyrol, były jednak zbyt duże, więc po jego śmierci w 1258 roku doszło w latach 1267 i 1271, do podziału: Meinhard II - otrzymał Tyrolu i został założycielm linii Görz panującej w Czechach i Polsce; Albert I (zmarł w 1304 roku) otrzymał Gorycję, i został założyciem linii Albertine. Linia Görz (Gorizia) Meinhardine z siedzibą w Gorizia wymarła 12 kwietnia 1500 roku na Leonardzie of Gorizia, natomiast Tyrolska Meinhardiner w linii męskiej rządziła w Tyrolu i Karyntii w 1258 roku na Meinhardzie I von Tirol (Meinhard III von Görz).

Dynastia Meinhardiner podzieliła się na:

Grafen von Eschenloch - założyciem był Berthold II. Ród wymarł w linii męskiej na Heinrichu IV, a w linii żeńskiej na Agnes, córce syna Bertholda IV, żonie Alberta III von Wangen.

Herren von Graben (Graben von (zum) Stein) - ród zapoczątkował Conrad vom Graben (zmarł w 1208 roku). Ród rządził w Karyntii, Tyrolu, Wschodnim Tyrolu, we Włoszech, w Styrii i w Gorycji jako burgrabowie (z tytułem wicehrabiego) i Lorda (z tytułem "Herren") od wczesnego średniowiecza aż do XVIII wieku. Ród wymarła w 1776 roku na Felix Jakob von Graben.

boczna linia Herren von Graben - Orsini-Rosenberg (von Orsini und Rosenberg) - założyciem rodu był Conrad II (zmarł w 1356 roku). Ostatnim członkiem rody był Felix Jacob, który zmarł w 1776 roku.

boczna linia Herren von Graben - De Graeff (Graeff and De Graeff van Polsbroek) (linia nie została potwierdzona iż pochodzi od Herren von Graben) - założycielem rodu był Wolfgang von Graben (zmarł w 1521 roku), który wyjechał do Holandii i tam założył ród i do dzisiaj mieszkający z tytułem Jonkheer/Jonkvrouw.


Żródła:

Meinhardiner w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk