Poczet hrabiów Flandrii

I DYNASTIA FLANDRYJSKA (BAUDOUINS)

Boudewyn I hrabia Flandrii od 862 roku do 2 stycznia 879 roku

Boudewyn II "de Kletsn" hrabia Flandrii od 2 stycznia 879 roku do 10 września 918 roku

Arnulf I "de Grôotn" hrabia Flandrii od 10 września 918 roku do 28 marca 964 roku

Boudewyn III "de Joungn" hrabia Flandrii od 958 roku do 1 stycznia 962 roku

Arnulf II hrabia-koregent Flandrii od 28 marca 964 roku do 30 marca 988 roku

Boudewyn IV "met den Board" hrabia Flandrii od 30 marca 988 roku do 30 maja 1037 roku

Boudewyn V "van Rysel, de Grôotn" hrabia Flandrii od 30 maja 1037 roku do 1 września 1067 roku

Boudewyn VI "de Grôotn, Hasnon, van Bergn" hrabia Flandrii od 1 września 1067 roku do 17 lipca 1070 roku

Arnulf III "den Oungelukkign" hrabia Flandrii od 17 lipca 1070 roku do 22 lutego 1071 roku

Robrecht I "de Fries" hrabia Flandrii od 22 lutego 1071 roku do 13 października 1093 roku

Robrecht II van Jeruzalem hrabia Flandrii od 13 października 1093 roku do 5 października 1111 roku

Boudewyn VII "Hapkin, de Byle" hrabia Flandrii od 5 października 1111 roku do 17 lipca 1119 roku

Clementia of Burgundy regentka Flandrii od 1096 roku do 1100 roku

DYNASTIA ESTRIDSENÓW

Karel I "de Goein" hrabia Flandrii od 17 lipca 1119 roku do 2 marca 1127 roku

DYNASTIA FitzROBERT

Willem I "Clito" hrabia Flandrii od 2 marca 1127 roku do 29 lipca 1128 roku

DYNASTIA CHÂTENOIS (Adalbertów)

Diederik I van den Elzas hrabia Flandrii od 1128 roku do 17 stycznia 1168 roku

Sibylle van Anjou regentka Flandrii od 1147 roku do 1149 roku

Filips I van den Elzas koregent Flandrii od 1157 roku do 11 stycznia 1168 roku, hrabia Flandrii od 11 stycznia 1168 roku do 1 sierpnia 1191 roku

Matilda-Theresa Portugalska regentka Flandrii od 1190 roku do 1 lipca 1191 roku

Margaretha I van den Elzas hrabina Flandrii od 1 sierpnia 1191 roku do 15 listopada 1194 roku

II DYNASTIA FLANDRYJSKA (HAINAUT [BAUDOUINS])

Boudewyn VIII "van Henegouwn, de Stoutn" hrabia Flandrii od 1 sierpnia 1191 roku do 17 grudnia 1195 roku

Boudewyn IX hrabia Flandrii od 17 grudnia 1195 roku do 15 kwietnia, 11 czerwca lub 11 lipca 1205 roku

Marie of Champagne regentka Flandrii od 14 kwietnia 1202 roku do 9 sieprnia 1204 roku

Johanna I van Constantinopel hrabina Flandrii od 15 kwietnia, 11 czerwca lub 11 lipca 1205 roku do 5 grudnia 1244 roku

Ferrand van Portugal hrabia de jure uxoris Flandrii od 1 stycznia 1212 roku do 27 lipca 1233 roku

Thomas van Savoye hrabia de jure uxoris Flandrii od 2 października 1237 roku do 5 grudnia 1244 roku

Margaretha II van Constantinopel hrabina Flandrii od 5 grudnia 1244 roku do 29 grudnia 1278 roku

DYNASTIA DAMPIERRE

William II van Dampierre hrabia-koregent Flandrii od 1247 roku do 6 czerwca 1251 roku

Gwyde I van Dampierre hrabia Flandrii od 6 czerwca 1251 roku do 7 marca 1304 roku

Robrecht III van Béthune "De Leeuw van Vloandern" hrabia Flandrii od 7 marca 1304 roku do 17 września 1322 roku

Lodewyk I van Nevers hrabia Flandrii od 17 września 1322 roku do 26 sierpnia 1346 roku

DYNASTIA BURGUNDZKA d´IVREA

Johanna I van Bourgondië hrabina Flandrii od 28 października 1329 roku do 21 stycznia 1330 roku

DYNASTIA DAMPIERRE

Lodewyk II van Male hrabia Flandrii od 26 sierpnia 1346 roku do 30 stycznia 1384 roku

Margaretha I van Bourgondië regentka Flandrii od 26 sierpnia 1346 roku do 1349 roku

DYNASTIA BURGUNDZKA (Robertyng-Capet-Bourgogne)

Johanna II hrabina Flandrii od 21 stycznia 1330 roku do 10/15 sierpnia 1347 roku

DYNASTIA DAMPIERRE

Margaretha III de Male hrabina Flandrii od 30 stycznia 1384 roku do 16 marca 1405 roku

Pod panowaniem Burgundii i Hiszpanii

DYNASTIA BURGUNDZKA (Robertyng-Capet-Bourgogne)

Filips II "den Stoutn" hrabia de jure uxoris Flandrii od 30 stycznia 1384 roku do 16 marca 1405 roku, hrabia Flandrii od 16 marca 1405 roku do 27 kwietnia 1404 roku

Jan "zounder Vrees" hrabia Flandrii od 27 kwitnia 1404 roku do 10 września 1419 roku

Filips III "den Goein" hrabia Flandrii od 10 września 1419 roku do 15 czerwca 1467 roku

Karel II "den Stoutn" hrabia Flandrii od 15 czerwca 1467 roku do 5 stycznia 1477 roku

Guy de Brimeu gubernator Flandrii od 1474 roku do 3 kwietnia 1477 roku

Maria I hrabina Flandrii od 5 stycznia 1477 roku do 27 marca 1482 roku

DYNASTIA HABSBURGÓW

Filips IV "de Schôonn" van Kastilië hrabia Flandrii od 22 lutego 1482 roku do 25 września 1506 roku

Karel III "van et Illig Rôoms Ryk" hrabia Flandrii od 25 września 1506 roku do 5 lutego 1556 roku

Adrien de Croy gubernator Flandrii od 27 grudnia 1540 roku do 5 czerwca 1553 roku

Jean de Croy gubernator Flandrii od 3 lipca 1572 roku do 20 września 1577 roku

Filips V van Spanje hrabia Flandrii 16 stycznia 1556 roku do 13 września 1598 roku

Izabella Clara Eugenia van Spanje hrabina Flandrii od 13 września 1598 roku do 31 marca 1621 roku

Albrecht VII van Oostnryk hrabia-koregent Flandrii od 13 września 1598 roku do 31 marca 1621 roku

Filips VI van Spanje hrabia Flandrii od 31 marca 1621 roku do 17 września 1665 roku

Andrea Cantelmo gubernator Flandrii od 1638 roku

Karel IV "den Behekstn" van Spanje hrabia Flandrii od 17 września 1665 roku do 1 listopada 1700 roku

Juan Domingo Méndez de Haro y Sotomayor gubernator i kapitan generalny Flandrii od 1670 roku do 8 lutego 1675 roku i od 1691 roku do 1693 roku

Lodewyk François de Boufflers gubernator Flandrii od 31 sierpnia 1694 roku do 22 sierpnia 1711 roku

DYNASTIA BOURBONÓW (Robertyng-Capet-Bourbon)

Filips VII van Spanje of Filips van Anjou hrabia Flandrii od 1 listopada 1700 roku do 22 września 1713 roku

Joseph-Marie de Boufflers gubernator Flandrii od 2 kwietnia 1711 roku do 2 lipca 1747 roku

Juan Domingo Méndez de Haro y Sotomayor prezydent Rady Regencyjnej Flandrii od 1 listopada 1700 roku do 18 lutego 1701 roku

DYNASTIA HABSBURGÓW

Karel VI van et HRR hrabia Flandrii od 11 kwietnia 1713 roku do 20 października 1740 roku

DYNASTIA HABSBURGÓW

Maria II Theresia van Ôostnryk hrabina Flandrii od 20 października 1740 roku do 18 sierpnia 1765 roku

LORRAINE-HABSBURG (Baudemont-Vaudemont)

Frans I van et HRR hrabina Flandrii od 20 października 1740 roku do 18 sierpnia 1765 roku

Charles Joseph Marie duc de Boufflers gubernator Flandrii od 13 lipca 1747 roku do 4 lub 13 września 1751 roku

Charles duc de Rohan-Rohan gubernator Flandrii od 26 września 1751 roku do 2 lipca 1787 roku

Jozef I hrabia Flandrii od 18 sierpnia 1765 roku do 20 lutego 1790 roku

Charles Eugene Gabriel de La Croix gubernator Flandrii od 4 września 1787 roku do 1 lipca 1791 roku

Leopold I hrabia Flandrii od 20 lutego 1790 roku do 1 marca 1792 roku

Frans I van Ôostnryk hrabia Flandrii od 1 marca 1792 roku do 1795 roku

Flandria została wcielona do Francji od 1795 roku do 1815 roku

DYNASTIA BOURBONÓW (Robertyng-Capet-Bourbon)

Ludwik Karel hrabia Flandrii (hrabia z prawa) od 1795 roku do 8 czerwca 1795 roku

I REPUBLIKA 1792-1804

I CESARSTWO 1804-1815

DYNASTIA BONAPARTYCH

Napoleon I Buonoparte cesarz Francuzów od 18 maja 1804 roku do 11 kwietnia 1814 roku

Napoleon II Bonaparte cesarz Francuzów od 11 kwietnia 1814 roku do 20 marca 1815 roku

DYNASTIA BOURBONÓW (Robertyng-Capet-Bourbon)

Lodewyk XVIII król Francji od 2 maja 1814 roku do 20 marca 1815 roku

I CESARSTWO 1815-1815

DYNASTIA BONAPARTYCH

Napoleon I Bounoparte cesarz Francuzów od 20 marca do 22 czerwca 1815 roku

Napoleon II Bonaparte cesarz Francuzów od 22 czerwca do 7 lipca 1815 roku, tytularny cesarz Francuzów od 7 lipca 1815 roku do 22 lipca 1811 roku

Flandria wchodziła w skład Królestwa Zjednoczonych Niderlandów od 1815 roku do 1830 roku

Flandria jako część Królestwa Belgii od 1830 roku (tytuł hrabiego Flandrii nosili młodsi synowie panujących monarchów)

DYNASTIA KOBURGÓW (SACHSEN-COBURG-GOTHA)

Philips van België hrabia Flandrii od 14 grudnia 1840 roku do 17 listopada 1905 roku

Albert van België hrabia Flandrii 17 listopada 1905 roku do 23 grudnia 1909 roku

Karel van België hrabia Flandrii od 31 stycznia 1910 roku do 1 czerwca 1983 roku

Rząd Tymczasowy od grudnia 1917 roku do lipca 1918 roku

HOME