Poczet hrabiów Flandrii

I DYNASTIA FLANDRYJSKA (KAROLINGOWIE)

Baldwin I "Żelazne Ramię, Żelazna Ręka" hrabia Flandrii od 862 roku do 2 stycznia 879 roku

Baldwin II "Łysy" hrabia Flandrii od 2 stycznia 879 roku do 10 września 918 roku

Arnulf I "Wielki" hrabia Flandrii od 10 września 918 roku do 28 marca 964 roku

Baldwin III hrabia Flandrii od 958 roku do 1 stycznia 962 roku

Arnulf II "Młodszy" hrabia-koregent Flandrii od 28 marca 964 roku do 30 marca 988 roku

Baldwin IV "Brodaty" hrabia Flandrii od 30 marca 988 roku do 30 maja 1037 roku

Baldwin V hrabia Flandrii od 30 maja 1037 roku do 1 września 1067 roku

Baldwin VI "Wielki" hrabia Flandrii od 1 września 1067 roku do 17 lipca 1070 roku

Arnulf III "Nieszczęśliwy" hrabia Flandrii od 17 lipca 1070 roku do 22 lutego 1071 roku

Robert I "Fryzyjski" hrabia Flandrii od 22 lutego 1071 roku do 13 października 1093 roku

Robert II "Jerozolimski" hrabia Flandrii od 13 października 1093 roku do 5 października 1111 roku

Baldwin VII "Hapkin" hrabia Flandrii od 5 października 1111 roku do 17 lipca 1119 roku

DYNASTIA ESTRIDSENÓW

Charles I "Wielki" hrabia Flandrii od 17 lipca 1119 roku do 2 marca 1127 roku

DYNASTIA FitzROBERT

William I "Clito" hrabia Flandrii od 2 marca 1127 roku do 29 lipca 1128 roku

DYNASTIA CHÂTENOIS (Adalbertów)

Thierry Châtenois-Metz Alzacki hrabia Flandrii od 1128 roku do 17 stycznia 1168 roku

Sybilla Ingelger-Anjou (Gâtinais-Anjou) regentka Flandrii od 1147 roku do 1149 roku

Philip I hrabia Flandrii od 4 lutego 1168 roku do 1 sierpnia 1191 roku

Margaret I hrabina Flandrii od 1 sierpnia 1191 roku do 15 listopada 1194 roku

II DYNASTIA FLANDRYJSKA

Baldwin VIII hrabia Flandrii od 1 sierpnia 1191 roku do 17 grudnia 1195 roku

Baldwin IX hrabia Flandrii od 17 grudnia 1195 roku do lipca 1205 roku

Jeanne I hrabina Flandrii od lipca 1205 roku do 5 grudnia 1244 roku

Ferdynand Portugalski hrabia de jure uxoris Flandrii od 1 stycznia 1212 roku do 27 lipca 1233 roku

Tomasz II z Piemontu hrabia de jure uxoris Flandrii od 2 października 1237 roku do 5 grudnia 1244

Margaret II hrabina Flandrii od 5 grudnia 1244 roku do 29 grudnia 1278 roku

DYNASTIA DAMPIERRE

William III hrabia-koregent Flandrii od 1247 roku do 6 czerwca 1251 roku

Guy I hrabia Flandrii od 6 czerwca 1251 roku do 7 marca 1304 roku

Robert III "Lew Flandrii" hrabia Flandrii od 7 marca 1304 roku do 17 września 1322 roku

Louis I hrabia Flandrii od 17 września 1322 roku do 26 sierpnia 1346 roku

DYNASTIA BURGUNDZKA

Joanna I Burgundzka hrabina Flandrii od 28 października 1329 roku do 21 stycznia 1330 roku

DYNASTIA DAMPIERRE

Louis II hrabia Flandrii od 26 sierpnia 1346 roku do 30 stycznia 1384 roku

Małgorzata I Burgundzka regentka Flandrii od 26 sierpnia 1346 roku do

Joanna II hrabina Flandrii od 21 stycznia 1330 roku do 10/15 sierpnia 1347 roku

Margaret III de Male hrabina Flandrii od 30 stycznia 1384 roku do 16 marca 1405 roku

Pod panowaniem Burgundii i Hiszpanii

DYNASTIA BURGUNDZKA (Robertyng-Capet-Bourgogne)

Filip II "Śmiały" hrabia de jure uxoris Flandrii od 30 stycznia 1384 roku do 27 kwietnia 1404 roku

Jan "bez Trwogi" hrabia Flandrii od 16 marca 1405 roku do 10 września 1419 roku

Filip III "Dobry" hrabia Flandrii od 10 września 1419 roku do 15 czerwca 1467 roku

Karol II "Zuchwały" hrabia Flandrii od 15 czerwca 1467 roku do 5 stycznia 1477 roku

Maria I hrabina Flandrii od 5 stycznia 1477 roku do 27 marca 1482 roku

DYNASTIA HABSBURGÓW

Filip IV "Piękny" hrabia Flandrii od 22 lutego 1482 roku do 25 września 1506 roku

Karol III hrabia Flandrii od 25 września 1506 roku do 5 lutego 1556 roku

Filip V hrabia Flandrii 16 stycznia 1556 roku do 13 września 1598 roku

Izabela Klara Eugenia Habsburg hrabina Flandrii od 6 maja 1598 roku do 13 lipca 1621 roku

Albrecht VII Habsburg hrabia-koregent Flandrii od 6 maja 1598 roku do 13 lipca 1621 roku

Filip VI hrabia Flandrii od 31 marca 1621 roku do 17 września 1665 roku

Andrea Cantelmo gubernator Flandrii od 1638 roku

Karol IV "Szalony" hrabia Flandrii od 17 września 1665 roku do 1 listopada 1700 roku

Louis François de Boufflers gubernator Flandrii od 1694 roku do 22 sierpnia 1711 roku

DYNASTIA BOURBONÓW (Robertyng-Capet-Bourbon)

Filip VII hrabia Flandrii od 1 listopada 1700 roku do 22 września 1713 roku

Juan Domingo Méndez de Haro y Sotomayor prezydent Rady Regencyjnej Flandrii od 1 listopada 1700 roku do 18 lutego 1701 roku

DYNASTIA HABSBURGÓW

Karol V hrabia Flandrii od 11 kwietnia 1713 roku do 20 października 1740 roku

DYNASTIA HABSBURGÓW

Maria II hrabina Flandrii od 20 października 1740 roku do 29 listopada 1780 roku

LORRAINE-HABSBURG (Baudemont-Vaudemont)

Józef I hrabia Flandrii od 29 listopada 1780 roku do 20 lutego 1790 roku

Leopold I hrabia Flandrii od 20 lutego 1790 roku do 1 marca 1792 roku

Franciszek I hrabia Flandrii od 1 marca 1792 roku do 1795 roku

w 1795 roku Flandria została wcielona do Francji

DYNASTIA BOURBONÓW (Robertyng-Capet-Bourbon)

Ludwik Karol hrabia Flandrii (hrabia z prawa) od 1795 roku do 8 czerwca 1795 roku

I Republika w latach 1792-1804

I Cesarstwo 1804-15

DYNASTIA BONAPARTYCH

Napoleon I Buonoparte cesarz Francuzów od 18 maja 1804 roku do 11 kwietnia 1814 roku

Napoleon II Bonaparte cesarz Francuzów od 11 kwietnia 1814 roku do 20 marca 1815 roku

DYNASTIA BOURBONÓW (Robertyng-Capet-Bourbon)

Ludwik XVIII król w 1814 roku

I Cesarstwo 1815

DYNASTIA BONAPARTYCH

Napoleon I Bounoparte cesarz Francuzów od 20 marca do 22 czerwca 1815 roku

Napoleon II Bonaparte cesarz Francuzów od 22 czerwca do 7 lipca 1815 roku, tytularny cesarz Francuzów od 7 lipca 1815 roku do 22 lipca 1811 roku

W latach 1815 - 1830 wchodziła w skład Królestwa Zjednoczonych Niderlandów. Od 1830 roku jest częścią Królestwa Belgii, gdzie tytuły hrabiów Flandrii nosili młodsi synowie panujących monarchów:

DYNASTIA KOBURGÓW (SACHSEN-COBURG-GOTHA)

Filip Koburg hrabia Flandrii od 14 grudnia 1840 roku do 17 listopada 1905 roku

Albert Koburg hrabia Flandrii 17 listopada 1905 roku do 23 grudnia 1909 roku

Karol Koburg hrabia Flandrii od 31 stycznia 1910 roku do 1 czerwca 1983 roku

Rząd Tymczasowy od grudnia 1917 roku do lipca 1918 roku