Arnulf II "Młodszy" Baudouin (urodzony między 961 a 962 rokiem, zmarł w Gandawi, 30 marca 987 roku) herb

Syn Baldwina III Baudouin, hrabiego Flandrii i Matyldy Billung, córki Hermana Billunga, księcia Saksonii.

Hrabia-koregent Flandrii od 28 marca 964 roku do 30 marca 988 roku.

Poślubił około 968 roku Rozalę (Zuzannę) Anscarids (Anscarii)-d´Ivrea-de Mâcon-Bourgogne [Unrochides-Ivrea-de Mâcon] Italską (urodzona około 950 roku, zmarła w Gandawie, 13 grudnia 1003 roku lub [26 stycznia lub 7 lutego 1003 roku, lub w 1009? roku]), seniory de Montreuil-sur-Mer, córki Berengara II Anscarids (Anscarii)-d´Ivrea-de Mâcon-Bourgogne [Unrochides-Ivrea-de Mâcon], hrabiego Milan, margrabiego d'Ivrea, króla Italii i Willi Bosonids Toskańskiej, córki Bosona VI Bosonids, hrabiego d'Avignon i Vaison, hrabiego d'Arles, margrabiego Toskanii.

Hrabią Flandrii został w wieku zaledwie 3 lub 4 lat, po śmierci swojego dziadka, Arnulfa I. Baldwin III, który wraz z Arnulfem I współrządził Flandrią, zmarł w 962 roku. Regencję w okresie małoletności Arnulfa sprawował jego krewniak, Baldwin Balso, który zmarł w 973 roku.

Za nim Arnulf doszedł w 976 roku do lat sprawnych, Flandria utraciła południowe terytoria uzyskane przez Arnulfa I. Część Pikardii przekazano królowi zachodniofrankijskiemu Lotarowi, a Boulogne otrzymał w lenno jeden z kuzynów Arnulfa I. Później król Lotar zdobył Ponthieu, które nadał Hugonowi Kapetowi. Niezależność uzyskali również hrabiego Guines.

Arnulf zmarł 30 marca 987 roku, w wieku 26 lat. Wkrótce po śmierci Arnulfa, wdowa po nim wyszła za mąż za króla Francji Roberta II.


Żródła:

Arnulf II Młodszy w "Wikipedia"


Arnulf II, Count of Flanders w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


"KAPETYNGOWIE"- autor: Przemysław Jaworski - 2018

13-07-2024

01-01-2024

30-05-2021

30-05-2020