Małgorzata I Robertyng-Capet (urodzona w 1309 lub 1310 roku, zmarła w Paryżu, 9 maja 1382 roku) herb

Córka Filipa V (II) "Długiego, Wysokiego" Robertyng-Capet, hrabiego jure uxoris Palatynatu Burgundii (Franche-Comté) i seniora jure uxoris de Salins, hrabiego Poitiers i Brie, króla Francji i Nawarry i Joanny II (I) Anscarids (Anscarii)-d´Ivrea-de Mâcon-Bourgogne [Unrochides-Ivrea-de Mâcon] Burgundzkiej, hrabiny-palatyna Burgundii i Franche-Comté, seniory de Salins, hrabiny Artois, Flandrii i Brabancji, córki Odona IV Anscarids (Anscarii)-d´Ivrea-de Mâcon-Bourgogne [Unrochides-Ivrea-de Mâcon], hrabiego-palatyna Burgundii i Franche-Comté.

Hrabina-regentka Flandrii w 26 sierpnia 1346 roku do 21 listopada 1361 roku, hrabina-regentka Nevers i Rethel od 26 sierpnia 1346 roku do 1349 roku, hrabina suo iure Artois i seniora suo iure de Salins, hrabina suo iure Palatynatu Burgundii i Franche-Comté od 21 listopada 1361 roku do 9 maja 1382 roku.

21 czerwca lub 21 lipca 1320 roku poślubiła Ludwika I [II] de Dampierre (urodzony w 1304 roku, poległ w bitwie pod Crécy, 25 sipernia 1346 roku), hrabiego Nevers, Flandrii i Rethel, barona de Donzy, seniora de Malines.

Urodziła się w 1309 lub 1310 roku jako druga córka hrabiego Poitiers Filipa i Joanny II Burgundzkiej, hrabiny Palatynatu Burgundii i Franche-Comté, seniory de Salins oraz hrabiny Artois, Flandrii i Brabancji. Jej starszą siostrą była Joanna III Francuska, hrabina Palatynatu Burgundii i Franche-Comté, seniora de Salins oraz hrabina Artois, Flandrii i Brabancji.

W 1316 roku ojciec Małgorzaty zasiadł na tronie Francji jako Filip V "Wysoki". Rok później narzeczonym Małgorzaty został Ludwik I, hrabia Nevers, Flandrii i Rethel (tam panował jako Ludwik II). Ich ślub odbył się 21 czerwca lub 21 lipca 1320 roku. Jedynym dzieckiem tej pary był:

Ludwik II (III, I) "de Mâle" (urodzony 25 listopada 1330 roku, zmarł między 30 stycznia 1383 a 9 stycznia 1384 roku), hrabia Flandrii, po nim potomstwo.

Ludwik I zginął 26 sierpnia 1346 roku w bitwie pod Crécy. Wdowa po nim w tym samym roku sprawowała regencję w hrabstwach Nevers, Flandrii i Rethel w imieniu ich syna. 21 listopada 1361 roku, po śmierci Filipa I Burgundzkiego, została hrabiną Palatynatu Burgundii i Franche-Comté, seniorą de Salins oraz hrabiną Artois jako Małgorzata I.

Zmarła 9 maja 1382 roku w Paryżu i została pochowana w królewskiej nekropolii w Saint-Denis.


Żródła:

Małgorzata I Burgundzka w "KOBIETY U WŁADZY"; autor: Sebastian M. Kotlarz


Małgorzata I Burgundzka w "WikipediA"


"KAPETYNGOWIE"; autor: Przemysław Jaworski - 2018.

29-06-2024