Dynastia Dampierre - rządząca hrabstwem Flandrii w latach 1278-1405. Wywodziła się z terenu Szampanii. dzięki małżeństwu jednego z jej przedstawicieli, Wilhelma, z Małgorzatą, hrabiną Flandrii, ród z Dampierre uzyskał prawo do Flandrii, którą król Ludwik IX "Święty" nadał synowi Małgorzaty i Wilhelma, Witowi (Gwidonowi) z Dampierre na mocy traktatu zawartego w Peronne w 1246 roku. O władzę we Flandrii Dampierre'owie musieli jednak walczyć z dynastią z Avesnes (z Hainaut), zgłaszając zarazem pretensje do Hainaut. To właśnie chęć połączenia hrabstw Flandrii i Hainaut doprowadziła do cofnięcia poparcia królów francuskich dla Dampierr'eów, gdyż zbytnie wzmocnienie wasali nie leżało w interesie Kapetyngów. Liczne interwencje królów Francji, wspierających bogaty patrycjat flamandzki, doprowadziły do powstania mieszczaństwa flandryjskiego popartego przez Dampierre'ów w 1296 roku. W walce tej liczyli oni na pomoc króla angielskiego Edwarda I. Król Francji Filip IV "Piękny" bez trudu stłumił bunt, skonfiskował lenno Dampierre'ów, a hrabiego Wita z synami uwięził. Ponowne powstanie we Flandrii w 1302 roku doprowadziło do zawarcia traktatu w Athis w 1305 roku, na mocy którego lenno flandryjskie zostało oddane synowi Wita z Dampierre, Robertowi z Bćthune, który jednak prowadził później politykę nieprzyjazną wobec królów Francji. Jego wnuk i następca Ludwik z Nevers starał się natomiast dbać o interesy Francji w swej domenie, co doprowadziło do buntów przeciw niemu, posycanych przez władców Anglii. W efekcie rewolty Jakuba van Artevelde Ludwik z Nevers został zmuszony do ucieczki do Francji. Po jego śmierci w 1346 roku i bitwy pod Crecy, dziedzicem został jego syn Ludwik z Male, który w przeciwieństwie do ojca zamierzał prowadzić politykę neutralną wobec konfliktu francusko-angielskiego. Dążył do zbliżenia z Anglią poprzez małżeństwo swej córki Małgorzaty z synem Edwarda III, Filipem. Zmuszony przez króla Francji Karola V do zerwania tego związku, oddał Małgorzatę bratu Karola, Filipowi Śmiałemu, księciu Burgundii, co zapoczątkowało potęgę burgundzkiej linii Walezjuszy. Po śmierci Małgorzaty w 1405 roku Flandria została włączona do domeny burgundzkiej.


Żródła:

"Słownik dynastii Europy" - pod redakcją Józefa Dobosza i Macieja Serwańskiego