Anna [Agnes] Jarosławówna Rurykowiczówna Kijowska (urodzona około 1024, 1032 lub 1036 roku, zmarła 5 wrzesnia między 1075 a 1089 rokiem, zapewne w 1079 roku) herb

Córka Jarosława I "Mądrego" Rurykowicza, wielki książę kijowski i Ingegerdy (Ireny) Skötkonung [święta Anna Nowogrodzka], córki Olafa Skötkonunga Yngling, króla Szwecji.

Regentka Francji od 4 sierpnia 1060 roku do 1 września 1067 roku.

Poślubiła per procura 29 stycznia 1044 roku [1049 lub 1050 roku lub 19 maja 1051 roku], sponsalia de futuro 14 lub 19 maja 1051 roku w katedrze Notre-Dame w Reims Henryka I Robertyng-Capet (urodzony w Reims, 14 [17] maja 1008 roku [w latach 1007-1008], albo między schyłkiem 1009 lub 1010 roku, zmarł w Palais de Vitry-aux-Loges, foret d'Orléans, Loiret, 4 sierpnia 1060 roku), koregenta Francji, króla Francji, księcia Burgundii. Około 1063 roku (zapewne w Crépy) poślubiła w sekrecie Raula (Rudolfa) III (IV) "Wielkiego" Arnulfing-Nibelung [Nibelungides]-Vexin (urodzony około 1021 roku, zmarł w Péronne, 23 lutego lub 8 września 1074 roku), hrabiego de Valois i de Crépy, hrabiego de Vexin i d'Amiens.

Poślubiona przez Henryka I - najpierw przez per procura 29 stycznia 1044 roku, w 1049 lub 1050 roku, a później osobiście 14 lub 19 maja 1051 roku w katedrze Notre-Dame w Reims. Z nią doczekał się czworga dzieci:

Filip I (urodzony 23 maja 1052 roku, zmarł 29 lipca 1108 roku), król Francji, po nim potomstwo,

Robert (urodzony przed czerwcem 1054 roku, zmarł w 1060 lub w 1063 roku),

Emma (urodzona zapewne około 1055 roku, zmarła przed 1109 roku),

Hugo I "Wielki" (urodzony w 1057 roku, zmarł 18 października 1101 roku), hrabia de Vermandois i de Valois, jeden z przywódców I krucjaty, po nim potomstwo.

Ojcem był Jarosław I "Mądry", wielki książę kijowski z dynastii Rurykowiczów, matką zaś jego druga żona Ingegerda (po przejściu na prawosławie Irena), córka Olafa Skötkonunga, króla Szwecji.

Urodziła się około 1024, 1032 lub 1036 roku. Źródła nie przekazały wzmianek o jej koronacji. Po śmierci męża w 1060 roku sprawowała - jako pierwsza królowa w historii Francji - regencję w imieniu małoletniego syna, Filipa wraz z hrabią Flandrii - Baldwinem V Flandryjskim.

Około 1063 roku zapewne w Crépy, poślubiła w sekrecie Raula [Rudolfa] III (IV) "Wielkiego", hrabiego Crépy i Valois, hrabiego Vexin i Amiens. Był on wcześniej żonaty z Aelis (Adelą), córką i dziedziczką Nochera III, hrabiego Bar-sur-Aube i Vitry-en-Perthois, z którą miał liczne potomstwo, zaś w chwili zawierania małżeństwa z francuską królową wdową trwał w związku małżeńskim z nieznaną bliżej Eleonorą o przydomku Haquenez, którą zamknął w klasztorze.

Po ujawnieniu tego małżeństwa Anna została zmuszona złożyć władzę regencyjną i opuścić dwór. Mimo iż papież nakazał Raulowi powrót do Eleonory, ten nie odprawił Anny, wobec czego w 1064 roku Aleksander II ekskomunikował oboje małżonków i ogłosił ich mariaż nieważnym. Po śmierci Raula zezwolono Annie powrócić na dwór królewski, gdzie zmarła między 1075 a 1089 rokiem, zapewne w 1079 roku. Pochowana została w opactwie Villiers-aux Nonnains w Cerny koło La Ferté-Alais w Essonne. To być może jej grób odkryto w 1682 roku w opactwie cysterek w Villiers-aux-Nonnains koło La Ferté-Alais - napis na płycie nagrobnej najprawdopodobniej brzmiał "Pani Agnieszka, małżonka Henryka". O ile jednak inne imię można tłumaczyć pomyłką dokonaną podczas przenosin szczątków królowej z pierwotnego, nieznanego dziś miejsca pochówku (klasztor w Villiers powstał w XIII wieku), to brak słowa "król" przed imieniem Henryka może sugerować, że chodzi w rzeczywistości o zupełnie inne osoby. Omawiane opactwo zostało zburzone w trakcie Wielkiej Rewolucji, a opisywany nagrobek uległ zniszczeniu.


Żródła:

"KAPETYNGOWIE"- autor: Przemysław Jaworski - 2018


ANNA Iaroslavna w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

26-09-2020