Anna Walezjusz (Robertyng-Capet-Valois) (urodzona na zamku w Genappe, w kwietniu 1461 roku, zmarła na zamku w Chantelle-en-Bourbonnais, 14 listopada 1522 roku) herb

Córka Ludwika XI Walezjusz (Robertyng-Capet-Valois), króla Francji i Karoliny Sabaudzkiej, córka Ludwika I, księcia Sabaudii.

Hrabina de Gien, wicehrabina de Thouars od maja 1470 roku do 14 listopada 1522 roku, regentka Królestwa Francji od 30 sierpnia 1483 roku do 23 października 1483 roku, regentka de Beaujeu, de Bourbonnais i d'Auvergne, de Clermont, de Forez, de La March od 10 października 1503 roku do 10 maja 1505 roku, wicehrabina de Châtellerault i seniorka de Gironde od 13 marca 1505 roku do 14 listopada 1522 roku.

W Tours, 8 listopada 1473 roku poślubiła Piotra II Robertyng-Capet-Bourbon-Clermont (urodzony 1 grudnia 1438 roku, zmarł w Moulins, 10 października 1503 roku), seniora de Beaujeu, księcia de Bourbonnais i d'Auvergne, hrabiego Clermont, Forez, de Gien i de La March.

W młodości początkowo Annę swatano z Karolem "Zuchwałym", księciem Burgundii, do małżeństwa jednak nie doszło. Następnie została zaręczona z Mikołajem I Andegaweńskim, księciem Lotaryngii i w 1468 roku uprzedzając to małżeństwo otrzymała tytuł wicehrabiny Thouars. Mikołaj jednak złamał zaręczyny, żeby poślubić dziedziczkę Burgundii, Marię i zmarł niespodziewanie w 1473 roku nie doczekawszy ślubu. 3 listopada 1473 roku w Hargeau pod Orleanem zaręczono ją. Tego samego roku Anna poślubiła Piotra II, księcia de Burbon.

Po śmierci jej ojca w 1483 roku - Piotr i Anna razem sprawowali regencję na czas małoletności jej młodszego brata Karola VIII, który został królem Francji. Regencja trwała w latach 1483-1488, małżonkowie razem zachowali królewski autorytet oraz jedność królestwa - wszystko na przekór dążeniom partii orleańskiej VIII, a od śmierci Piotra w 1503 roku do momentu osiągnięcia pełnoletniości przez ich córkę Zuzannę administrowała także jej dziedzictwem.

Anna musiała przezwyciężyć wiele trudności, m.in. bunty licznych książąt i możnych, którzy stracili wiele władzy i majątków pod rządami poprzedniego króla, ojca Anny. Poczyniła ona kilka ustępstw na ich korzyść, a na niekorzyść ulubieńców byłego króla - np. przywróciła odebrane ziemie nawet wrogim rodzinom (m.in. rodzinie przyszłego króla Ludwika XII, znanej jako książęta Orleanu).

To Anna była autorką końcowego traktatu pokojowego kończącego formalnie wojnę stuletnia - pokoju w Etaples. W 1491 (mimo sprzeciwu Austrii i Anglii) zaaranżowała małżeństwo swojego brata z Anną, księżną Bretanii, dzięki czemu Bretania miała stać się częścią Francji. Jednak kiedy Karol po ślubie z Anną objął samodzielne rządy, poszedł na daleko idące ustępstwa względem Anglii i Habsburgów przekreślając możliwość ścisłego włączenia Bretanii do korony. Wiązało się to z włoskimi planami młodego króla.

W 1484 roku na miejscu dawnego królewskiego pawilonu myśliwskiego w Gien zleciła zbudowanie zamku. Po 1495 roku Anna odsunęła się od spraw królestwa.

Piotr zmarł w 1503 roku, i po sobie pozostawił jedynie ich córkę Zuzannę, księżna de Burbon i dziedziczkę księstwa Bourbon.

Anna, która zawsze dominowała w swoim małżeństwie, pozostała jednak administratorem ziemi Burbonów nawet po śmierci Piotra. Chroniła je przed wchłonięciem do ziem królewskich. Jej córka Zuzanna poślubiła innego księcia de Burbon, Karola Burbon-Montpensier, przyszłego konetabla Francji. Para ta miała 3 synów, zmarłych we wczesnym dzieciństwie. Sama Zuzanna zmarła przed swoją matką, a jej dobra odziedziczył w większości jej mąż i jako Karol III został księciem de Bourbon.

Zmarła 14 listopada 1522 roku na zamku w Chantelle-en-Bourbonnais i spoczęła w kościele klasztornym pw. śś. Piotra i Pawła w obrębie opactwa reguły kluniackiej w Souvigny. Na śmierci Anny, jej linia wygasa. Umiera nie mając żadnych żyjących potomków. Spadkobiercami jej linii stali się potomkowie jej ciotki Anny de Laval.

Z małżeństwa z Piotrem de Beaujeu miała:

Karola de Bourbon (urodzony w 1476 roku, zmarł w 1498 roku), hrabia Clermont,

Suzanne (urodzona 10 maja 1491 roku, zmarła 28 kwietnia 1521 roku), księżna Bourbon i Owernii, żona: Karola III de Bourbon (urodzony 17 lutego 1490 roku, zmarł 6 maja 1527 roku), księcia Montpensier, hrabiego Montpensier i delfina Owernii, konetabla Francji.


Żródła:

Anna de Beaujeu w "Wikipedia"


"WALEZJUSZE"- autor: Przemysław Jaworski - 2018

25-10-2020

18-10-2020

03-05-2020