Emma (Emine) Karoling-Gevaudun (Bosonide) z Arles (urodzona około 948 roku, zmarła po 988 roku)

Córka Lotara II Karoling-Gevaudun (Bosonide) z Arles, króla Italii i Adelajdy "Świętej" Welf Burgundzkiej, córki Rudolfa II Welfa, króla Burgundii, króla Italii.

W 966 roku poślubiła Lotara III (IV) Pépinnide-Caroling (urodzony w Laon, w 941 roku, zmarł w Compiegne, 2 marca 986 roku), wicekróla Frankonii, króla Zachodnich Franków, króla Franków.

Emma była jedyną córką Lothaira II, króla Italii od 947 do 950 roku i Adelajdy, siostry Konrada III, króla Burgundii. Data urodzenia Emmy nie jest dokładnie znana: małżeństwo jego rodziców zostało zawarte w 947 roku przed 27 czerwca, a śmiercią Lotara zmarł 22 listopada 950 roku, jego narodziny mogły mieć miejsce między początkiem 948 rok i pierwsza połowa 951 roku.

Jego ojciec zmarł otruty przez swojego politycznego rywala, markiza Bérengera z Ivrei, który zastępił go na tronie Italii 15 grudnia i próbuje poślubił królową Adelajdę, dziedziczki królestwa Burgundii, przekazując swoje prawa synowi Adalbertowi. Żona Bérengera, Willa, w 951 roku została uwięziona w Como, z którego uciekła i schroniła się u króla Niemiec i cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Ottona I w Pawii, którego nastepnie poślubiła i z którym urodziła się córką Mathilde, opatka Quedlinburga.

Młoda księżniczka dorasta na ottońskim dworze u swojego teścia. Między 965 a 966 rokiem, bliżej 966 roku wyszła za mąż za Lothaire'a, króla Franków, syna Gerbergi, siostry Ottona II. Ze związku urodziło się dwoje dzieci:

Ludwika V "Gnuśny" (urodzony około 967 roku, zmarł 21 maja 987 roku), króla Zachodnich Franków, zmarł bezpotomnie,

Otto (zmarł po 986 roku), kanonika w Rzymie.

Wkrótce po ślubie jego szwagier Karol de Basse-Lorraine i królowa zostali oskarżeni o romnas przez biskupa Laonu, Adalberona, zwanego także Ascelinem. Podczas synodu św. Macre w 977 roku, zwołanego przez arcybiskupa Adalberona z Reims, królowa została jednak oczyszczona z zarzutów. Jednakże Karol został zmuszony do ucieczki z Zachodniej Francii, ale w obawie, że przejmie władzę, jeśli Ludwik V zostanie uznany za bękarta. W tym też czasie Emma wymusza na mężu uznanie syna za następcę, który jest żonaty od około 980 roku z Adelajdą Anjou. Lotar spełnia prośbę żony, ale nie daje realnej władzy swojemu synowi.

Małżeństwo Emmy z Lotara do którego jest wrogo nastawiony przyrodni brat Emmy, Otton, który próbował zdestabilizować związek za sprawą księcia Karola Lotaryńskiego, młodszego brata Lotara, wasala cesarza.

Lotar zmarł 2 marca 986 roku, a jego syn Ludwik, który zastąpił go, oskarżył swoją matkę Emmę i biskupa Adalberona o otrucie króla i usunął ich z dworu. Ludwik V zmarł 22 maja 987 roku bez spadkobiercy.

Życie Emmy po śmierci jej syna jest słabo znane. Schroniła się w Dijon i zmarła w klasztorze w Burgundii, ale niektórzy uważają, że mogła około 989 roku poślubić Bolesław II "Pobożny" Przemyślid (urodzony między 927 a 928 roku, zmarł 7 lutego 999 roku), księcia Czech i Moraw.

Zgodnie z hipotezą genealogiczną Emma mogła wyjść ponownie za mąż za księcia Bolesława "Pobożnego", księcia Czech z dynastii Przemyślidów, który panował od 967 roku do 999 roku. Ta Emma (Emma Regina) zmarła w Mielniku (Czechy) prawdopodobnie 2 listopada 1006 roku. Nic nie dowodzi, że te dwie Emmy są identyczne.

W czeskiej historiografii Emma jest matką najmłodszych synów Bolesława, Oldřicha i Jaromíra, zaś matką najstarszego syna, Bolesława III, jest Adiva, pierwsza żona Bolesława II.

Dowodem tego małżeństwa w Czechach są pieniądze opatrzone napisem ENMA REGINA ("królowa Emma", a nie księżna). W tym czasie Czechy były księstwem, a nie królestwem, ale ona sama pozostała królową Zachodnich Franków.

To drugie małżeństwo nie jest akceptowane przez większość historyków.


Żródła:

Emma d'Italie w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


EMMA w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk\

18-05-2020

03-11-2019