Ermengarda [Irmingarda, Irmgarda] "Święta" Etyhonida (urodzona w Alzacji, w 804 roku, zmarła 20 marca 851 roku) herb

Córka Hugona II "Trwożliwego" Etychonida, hrabiego de Tours, hrabiego de Sens, księcia Górnej Alzacji i Avy.

15 października 821 roku w Thionville poślubiła Lotara I Pépinnide-Caroling (urodzony w 795 roku, zmarł w Prüm, 29 września 855 roku), króla (wicekróla) Bawarii, regent Zachodnich Franków, króla Zachodnich Franków, koregenta Rzymu, Świętego cesarza rzymskiego, króla Franków, króla Franków Środkowych, króla Burgundii.

Była córką Hugona "Trwożliwego", hrabiego (zapewne Tours) z rodu Etychonidów, który twierdził, że pochodzi od Merowingów, oraz jego żony Avy (Ady), której filiacja nie jest znana.

Święta Irmingarda to chyba najmniej znana współcześnie z frankijskich królowych, które zaznały chwały ołtarzy. Urodziła się około 800 roku jako córka hrabiego Hugona z Tours i w 821 roku została wydana za mąż za króla Italii Lotara I, syna Ludwika "Pobożnego". W dwa lata po ślubie para królewska otrzymała korony cesarskie świętego imperium rzymskiego z rąk papieża Paschalisa I. Nie będziemy w tym miej­scu opowiadać o dalszych politycznych zawirowaniach, tym bardziej że nie mamy żadnych informacji o udziale w nich cesarzowej. Powiedzmy zatem jedynie o tym, co pewne, a więc przede wszystkim o życiu rodzinnym. Lotar i Irmingarda byli przykładnym, kochającym się małżeństwem, szanującym prawa religijne i dbającym o chrześcijańskie wychowanie swoich dzieci.

Wiemy też, że cesarzowa Irmingarda założyła w 849 roku, co najmniej jeden żeński klasztor benedyktyński w Erstein, koło Strassburga w Alzacji, którego pierwszą opatką została jej córka Rotruda. W klasztorze tym cesarzowa została pochowana po śmierci, która nastąpiła 20 marca 851 roku. Jej kult musiał być dość popularny. Wiadomo, że przyszli królowie i cesarze mieli w zwyczaju pielgrzymować do grobu świętej Irmingardy i modlić się przy sarkofagu. Do dziś czczona jest chyba jedynie przez mieszkańców Alzacji, krainy, w której położony jest ufundowany przez nią klasztor i gdzie znajduje się jej grobowiec. Na koniec można by tylko dodać, że jej mąż, cesarz Lotar I, niedługo przed śmiercią zrzekł się tronu i wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru w Prüm. Legenda głosi, że o duszę cesarza walczyły pod koniec życia diabły z aniołami, w końcu jednak zwyciężyły te drugie. Lotar, podobnie jak jego ojciec Ludwik, otrzymał pośmiertnie przydomek Pobożny.

Wspomnienie liturgiczne świętej Irmingardy - 20 marca.

Lotar i Ermengarda mieli razem trzech synów i pięć córek:

Ludwik II "Młodszy" (urodzony około 825 roku, zmarł 12 sierpnia 875 roku), król Italii, Dolnej Burgundii i Prowansji, Święty cesarz rzymski, po nim potomstwo,

Helletruda (urodzona około 826 roku, zmarł po 866 roku), żona: Berengara ze Spoleto? (zmarł października 868 lub przed 866 roku),

Berta (urodzona około 830 roku, zmarła po 7 maja 852 roku, najprawdopodobniej około 877 roku), opatka w Faremoutiers,

córka [Ermengarda (Irmgarda)] (urodzona około 830 roku, zmarła ?), żona: Giselberta [Gilberta](zmarł po 14 czerwca 877 rou, zapewne po 6 września 885 roku), hrabiego Maasgau,

Gisla (urodzona około 830 roku, zmarła między 19 maja 856 a 12 stycznia 861 roku, przypuszczalnie w 860 roku), opatka w Brescii,

Lotar II (urodzony w 825 roku, zmarł 8 sierpnia 869 roku), król Lotaryngii, po nim nieślubny syn,

Rotruda (urodzona między 835 a 840 rokiem, zmarła ?), żona: Lamberta (zmarł 1 maja 852 roku), margrabiego Bretanii i hrabiego Nantes,

Karol z Prowansji (urodzony około 845 roku, zmarł 25 stycznia 863 roku), król Burgundii, zmarł bezpotomnie,

Sedulius opisła cesarzową, jako: "Jej głos jest czysty jak złoto i czysty jak nuta cytry. Jej skóra jest jak róże zmieszane ze śniegiem. Jej blond włosy krąży wokół jej głowy jak chryzolit. Jej oczy są żywe, a biała szyja jak mleko, lilie, kość słoniowa. Jej pełne wdzięku ręce są jak śnieg".


Żródła:

"LEKSYKON - ŚWIĘCI WŁADCY" - Jerzy Adam Świędziński, 2009


"KAROLINGOWIE IX-X w."- autor: Przemysław Jaworski - 2018


Ermengarda z Tours w "Wikipedia"


Ermengarda of Tours w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

20-09-2020

05-07-2020

11-06-2020