Fastrada [Fastrée] Saksońska (urodzona w Ingelheim, przypuszczalnie około 765 roku, zmarła we Frankfurcie nad Menem, 10 sierpnia 794 roku)

Córka Radolfa III, hrabiego Frankfurtu, hrabiego z Dolnej Saksonii i Aedy.

Politycznie aktywna królowa Franków od 10 sierpnia 784 roku do 10 sierpnia 794 roku.

W październiku 783 roku w Wormacji poślubiła Karola I "Świętego, Wielkiego, Błogosławionego" Pépinnide-Caroling (urodzony w Ingelheim, 2 kwietnia 742, 747 lub 748 roku, zmarł w Akwizgranie, 28 stycznia 814 roku), króla Akwitanii, Neustrii, Turyngii i południowej Austrazji, króla Zachodnich Franków, króla Longobardów, świętego cesarza rzymskiego.

Fastrada urodził się około 765 roku w Ingelheim, córce potężnego hrabiego Frankfurtu Rudolpha (zwanego też eadolfem) i jego żony Aedy.

W 783 roku brała udział w buncie przeciwko władcy Franków Karolowi "Wielkiemu". Rok później została jego czwartą żoną, po śmierci Hildegardy. Prawdopodobnym powodem małżeństwa było umocnienie sojuszu frankońskiego na wschód od Renu, kiedy Karol nadal walczył z Saksonami.

Urodziła Karolowi dwie córki:

Teodradę (urodzona około 785 roku, zmarła 9 stycznia 844 lub 853 roku), ksieni w Argenteuil,

Hiltrudę (urodzona około 787 roku, zmarła około 800 roku), żona: Richwina di Padua.

Według relacji kronikarzy królowa miała demoniczny charakter i nakłaniała Karola do okrucieństwa. Prawdopodobnie pod wpływem Fastrady Karol skazał na dożywotnie zamknięcie w klasztorze swego syna z pierwszej żony Himiltrudy (uznanej za nałożnicę), Pepina "Garbatego". Podczas małżeństwa z Fastradą Karol spłodził z jedną z kochanek córkę imieniem Hruodhaida.

Fastrada zmarł 10 sierpnia 794 roku we Frankfurcie (w dzisiejszych Niemczech) podczas synodu we Frankfurcie i został pochowany w opactwie św. Albana w Moguncji na długo przed ukończeniem opactwa. Z powodu wpływów arcybiskupa Richulfa nie została pochowana w Bazylice Saint-Denis, miejscu pochówku prawie wszystkich monarchów frankońskich i francuskich, ani w opactwie Saint Arnulf w pobliżu Metz. Po zniszczeniu opactwa św. Albana w 1552 roku jej nagrobek został przeniesiony do katedry w Moguncji, gdzie można go dziś oglądać w ścianie nawy południowej.


Żródła:

Fastrada w "Wikipedia"


Fastrada w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


KOBIETY U WŁADZY 750 - 1000 w "KOBIETY U WŁADZY" - Sebastian Kotlarz


"KAROLINGOWIE IX-X w."- autor: Przemysław Jaworski - 2018

11-06-2020