Frederunna [Fréderonne, Frérone] Immedingera z Ringelheim (urodzona około 887 roku, zmarła w Lotaryngii, 10 lutego 917 roku)

Córka Teodoryka (Dietricha) Immedingera z Ringelheim, hrabiego Westfalii i hrabiego w Hamalandii i Reginlind (Rhingildim).

Między 1 a 18 kwietnia 907 roku w Laon poślubiła Karola III "Prostak, Pogrobowiec" Pépinnide-Caroling (urodzony 17 września 879 roku, zmarł na zamku w Péronne, 7 października 929 roku), króla Francji.

Pochodzenie Frederuny jest wciąż niejasne. Możliwe, że pochodziła z saksońskiego domu Immedingera i była córką hrabiego Dietricha von Ringelheim i jego żony Reginlind (Rhingildim). Dzięki temu byłaby siostrą św. Matyldy, która wyszła za mąż za Henryka I, króla Franków Wschodnich. Inną teorią głosi o pochodzeniu Frederuny, iż pochodziła ona ze szlachty Lotaryngii. Oczywiste jest, że była siostrą Bovos II, biskupa de Châlons i krewnego św. Mathilde.

W kwietniu 907 roku Frederuna prawdopodobnie poślubiła w Laon, w wieku 20 lat króla Zachodnich Franków Karola III. Z tego związku pochodziło sześć córek:

Ermentrude (urodzona w 908 roku, zmarła 26 marca po 949 roku), żona: Gottfrieda (urodzony około 910 roku, zmarł około 949 roku), hrabia Lotaryngii, hrabia de Jülichgau,

Gisela (Gisla) (urodzona około 908 roku, zmarła w 911 roku), żona: Rollo (urodzony w 846 roku, zmarł w 931 lub 932 roku), wódz Normanów, I książę Normandii,

Frederuna (urodzona około 910 roku, zmarła?),

Rotrud (urodzona około 910 roku, zmarła?),

Adelheid (urodzona około 911 roku, zmarła?), żona: Raoul I (zmarł w 926 roku), hrabiego de Gouy,

Hildegard (urodzony w 914 roku, zmarła w 956 roku), żona: Huguesa de Nordgau (urodzony w 890 roku, zmarł?).

Ponieważ zniknęła z życia publicznego, w niektórych publikacjach istnieje domniemanie, że ściśle religijna i pobożna Frederuna została odrzucona przez króla. Teza ta nie jest potwierdzona przez przekazy historyczne.

Pochowana w Reims, w kościele opactwa w Saint-Rémi.


Żródła:

Frederuna w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


FREDERUNA w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

24-05-2020