Gerberga (zmarła po 774 roku)

Córka Dezyderiusza, króla Longobardów (Italii) i Ansy?

Poślubiła przypuszczalnie około 769 roku Karlomana I Pépinnide-Caroling (urodzony w 751 roku, zmarł w Samoussy koło Laon, 4 lub 5 grudnia 771 roku), króla Zachodnich Franków, Burgundii, Prowansji, Septimanii, Akwitanii, Turyngii i Hesse.

Mogła ona być córką króla Longobardów Dezyderiusza i siostrą pierwszej żony Karola "Wielkiego", jednak taka wersja filiacji żony Karlomana opiera się na skojarzeniu, być może błędnym, dwóch wzmianek rocznikarskich z XII wieku.

Kronikarze mylili ją z Gerpergą znaną też jako Dezyderata, córką Dezyderiusza, króla Longobardów, pierwszą żoną Karola "Wielkiego".

Po śmierci męża uciekła wraz z dziećmi do Werony, gdzie przebywała aż do zdobycia miasta przez Karola "Wielkiego" zimą 774 roku. Zmarła po tym czasie, lecz dokładniejsza data nie jest znana.

Karloman i Gerberga mieli dwoje lub troje dzieci:

Pepin (urodzony w 770 roku, zmarł po 774 roku),

dziecko lub dzieci nie znanej płci, mógł to być Siarge (zamordowany po 744 roku).

Po jego śmierci mimo starań Gerpergi jego ziem nie odziedziczył najstarszy syn, Pepin - arystokracja frankijska wezwała na tron Karola, który objął władzę już po 20 dniach od śmierci brata. Ucieczka wdowy po Karlomanie wraz z jego dziećmi pod opiekę króla Longobardów stała się potem jednym z pretekstów do podboju Italiii przez Karola "Wielkiego".

Los rodziny Karlomana po podboju Królestwa Longobardów nie jest znany - najprawdopodobniej synowie zostali wedle zwyczaju frankijskiego "ostrzyżeni w tonsurę" i zamknięci w klasztorach.


Żródła:

"KAROLINGOWIE IX-X w."- autor: Przemysław Jaworski - 2018


Karloman I (król Franków) w "Wikipedia"

29-10-2020

11-06-2020

31-05-2020