Henryk II d'Ardenne (Wigérides-Limburg) (urodzony około 1111 roku, zmarł w Rzymie, 19 sierpnia 1167 roku) herb

Syn Walrama III (II) d'Ardenne (Wigérides-Limburg), księcia Limburga, hrabiego d'Arlon i Jutty Geldern-Heinsberg, hrabiny von Wassenberg, córki Gerarda I Geldern-Heinsberg, hrabiego Geldrii.

Książę Limburga od 16 lipca 1139 roku do 19 sierpnia 1167 roku, hrabia d'Arlon od 1147 roku do 19 sierpnia 1167 roku.

W 1136 roku poślubił Matyldę von Saffenberg (urodzona około 1113 roku, zmarła 2 stycznia 1145 roku), córkę Adolf I, hrabiego von Saffenberg i Margarethy von Schwarzenberg. W 1150 roku poślubił (rozwód w 1152 roku) Lauretta Adalbert of Flanders (urodzona około 1120 roku, zmarła w opactwie de Voorst, w pobliżu Brukseli, po 14 sierpnia 1196 roku), córkę Thierr'ego (Diederik I) Aldalbert, hrabiego Flandrii i Szwabii i Małgorzaty (Swanhildy?) de Clermont-Beauvaisist, córki Renalda II, hrabiego de Clermont-Beauvaisis i Adélaide de Vermandois i de Valois, córki Herberta IV, hrabiego de Vermandois i de Valois.

Arcybiskup Arnold z Kolonii potwierdził posiadłości opactwa Rolduc [Rode] statusem z dnia 20 października 1140 roku, gdzie książę został pochowany.

Henryk był najstarszym synem hrabiego Limburgii Walrama II i Jutty, córki hrabiego Geldrii Gerarda I. Po śmierci ojca w 1139 roku odziedziczył Limburgię. Musiał jednak odstąpić części ojcowizny swym młodszym braciom: Gerardowi Wassenberg, a Walramowi Arlon (odzyskany przez Henryka w 1146 roku po śmierci Walrama). Jednak z woli króla Niemiec Konrada III nie otrzymał posiadanego przez ojca tytułu księcia Dolnej Lotaryngii, którym został obdarzony Gotfryd VII z Louvain (syn zmarłego także w 1139 roku głównego rywala ojca Henryka II, Gotfryda "Brodatego"). Mimo to Henryk używał tytułu książęcego, otrzymał też obietnicę królewską otrzymania jako zadośćuczynienie pewnych dóbr.

W 1155 roku ślub jego córki z Gotfrydem VIII z Louvain zakończył trwający od ponad półwiecza spór między rodami książąt Limburgii i Brabancji.

Podczas wypraw cesarza Fryderyka I "Barbarossy" do Italii w latach 1164-1166 w jego imieniu sprawował pieczę nad nadreńską częścią Cesarstwa. W wyprawie do Italii w 1167 roku towarzyszył cesarzowi. W jej trakcie zmarł w Rzymie podczas panującej tam epidemii.

Poślubił Matyldę, córkę Adolfa, hrabiego Saffenbergu. Z tego małżeństwa pochodziło dwoje dzieci. Matylda zmarła w 1145 roku. Około 1150 roku Henryk poślubił Laurettę, córkę hrabiego Flandrii Thierr'ego z Alzacji (Henryk był drugim z jej czterech mężów). To małżeństwo było bezdzietne.


Żródła:

Henryk II (książę Limburgii) w "Wikipedia"


HENDRIK [II] van Limburg w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk