Jan I "Pogrobowiec" Robertyng-Capet (urodzony w Paryżu, 15 listopada 1316 roku, zmarł w Louvre, 20 listopada 1316 roku) herb

Syn Ludwika X "Kłótnika" Robertyng-Capet, hrabiego Szampanii i para Francji, hrabiego de Brie, króla Nawarry, króla Francji i Klemencja Robertyng-Capet-d'Anjou, córki Karola I "Martela" Robertyng-Capet-d'Anjou, króla Węgier.

Król Francji i Nawarry od 15 listopada do 20 listopada 1316 roku.

Urodził się jako pogrobowiec, pięć miesięcy po śmierci swojego ojca. Panował jako król Francji i Nawarry, regentem był jego stryj - Filip, który zresztą został później królem. Jan żył tylko pięć dni, istnieje teza, iż został otruty przez stryjnę, Mahaut d'Artois. Został pochowany obok ojca - Ludwika X w krypcie, w bazylice Saint-Denis.

Około 1350 roku w Prowansji pojawił się człowiek, który podawał się za Jana I "Pogrobowca", szczęśliwie uratowanego przed śmiercią. Został on szybko aresztowany i osadzony w więzieniu, gdzie zmarł.

Hipotezę dotyczącą ocalenia Jana I opisał Maurice Druon, autor cyklu powieści Królowie przeklęci, opisującej dzieje Filipa IV "Pięknego" i jego następców z dynastii Kapetyngów i Walezjuszów.

Pochowany w królewskiej kaplicy, Opactwa de Saint-Denis.


Żródła:

Jan I Pogrobowiec w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


JEAN de France w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


JEAN de France w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Joao I, rei de França w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


JAN I POGROBOWIEC w "Władcy Francji"


"Słownik władców świata" - Małgorzata Hertmanowicz-Brzoza i Kamil Stepan, Kraków 2005

16-12-2019