Jean de La Grolaye de Villiers "Bilheres de Lagraulas" (urodzony w Gaskonii w 1435 lub 1439 roku, zmarł w Rzymie, 6 sierpnia 1499 roku)

Syn seniora de Lagraulas, de Camicas i de Billere.

Opat de Saint-Michel w Pessan od 1473 roku, biskup Lombez (Lombes) od 5 lipca 1473 roku do 4 sierpnia 1499 roku, biskup koadiutor Saint Denis od od 5 lipca 1473 roku do sierpnia 1492 roku, opata Saint Denis od 6 sierpnia 1499 roku, opat de Saint-Quentin de Beauvais, opat de Saint-Martin de Nevers, opat de Luxeuil, opat de Tournus, opat de Mas-Garnier, kardynał od 20 września 1493 roku do 23 września 1493 roku, kardynał prezbiter Santa Sabina od 23 września 1493 roku do 6 sierpnia 1499 roku, biskup de Condom (Francja) od 26 października 1496 roku do 6 sierpnia 1499 roku, biskup de Viviers (Francja) od 14 lutego 1498 roku do 6 sierpnia 1499 roku, gubernator Rzymu od 1492 roku.

Zwany jako Jean Bilheres de Lagraulas lub Groslaye i także znany jako kardynał Saint-Denis.

Jean Bilheres de Lagraulas urodził się w Gaskonii w 1435 lub 1439 roku jako syn szlachcica.

Jean Bilheres de Lagraulas w młodości wstąpił do Zakonu Świętego Benedykta. W 1473 roku został opatem w Pessan Abbey w Pessan. Nastepnie został biskupem, a od 1493 roku został kardynałem.

Służył jako królewski doradca Ludwika XI we Francji. Po śmierci Jana V, hrabiego d'Armagnac w 1473 roku Jan II z Aragonii przejął kontrolę nad Quatre-Vallées, które również zostały objęte przez siostrę Jana V. Ludwik XI wysłał do tego regionu opata Bilhere'a i udało mu się przekonać Jana II do opuszczenia Quatre-Vallées.

W dowód wdzięczności za jego służbę, Ludwik XI 5 lipca 1473 roku wybrał go na biskupa Lombez, które pełnił prwie do śmierci. Król mianował go także tymczasowym zarządcą opactwa Saint-Denis. Został później jednogłośnie wybrany na opata 12 maja 1474 roku. Papież Sykstus IV, chciał aby kardynał Guillaume d'Estouteville został opatem, więc papież początkowo wstrzymał się z aprobatą, ale ostatecznie ustąpił latem 1475 roku.

W 1477 roku, Bilheres został ambasador Ludwika XI do monarchów katolickich w Hiszpanii. Po śmierci Ludwika XI, na regenta Francji zostali wyznaczeni - Anna Francuska i mianowany opat Bilheres. W 1483 roku został przewodniczącym Sądu. W 1485 roku został prezesem Generalnego Zgromadzenia Stanu w Tours. Był kilkakrotnie tymczasowym Strażnikiem Pieczęci Francji.

W 1485 roku Karol VIII mianował go prezydentem skarbu Księstwa Normandii. W 1489 roku został wysłany do więzienia, w którym król kazał uwięzić księciu Orlean, w sprawie wyjaśnienia jego zachowania. Następnie służył jako ambasador Karola VIII w Świętym Cesarstwie Rzymskim. W 1491 roku został ambasadorem Francji przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie. Był biskup koadiutor od Santes w 1491 roku i funkcję pełnił do sierpnia 1492 roku.

Karol VIII prosił papieża aby uczynić z Bilheres kardynałem. Jeszcze przed śmiercią papieża Innocentego VIII mianował go gubernatorem Rzymu. Papież Aleksander VI następnie uczynił go kardynałem na konsystorzu w dniu 20 września 1493 roku. Czerwony biret i Kościół tytularny w Santa Sabina otrzymał w dniu 23 września 1493 roku.

Towarzyszył królowi Karolowi VIII w jego wyjeździe do Rzymu 31 grudnia 1494 roku, na początku wojny włoskiej w latach 1494-1498. 19 maja 1495 roku król wysłał go na negocjacje z papieżem, ale negocjacje te zakończyły się porażką dyplomatyczna kardynała. Następnie towarzyszył królowi podczas wyjazdy do Rzymu 1 czerwca 1495 roku.

26 października 1496 roku został mianowany biskupem Comdom we Francji, a 14 lutego 1498 roku biskupem Viviers. Zajmował oba biskupstwa aż do swojej śmierci.

W 1498 roku na jego zlecenie Michelangelo wyrzeźbił "Pietę" w kaplicy św. Petronilli, w Bazylice Świętego Piotra, w której został potem pochowany.

Zmarł jako ambasadora francuski w Rzymie i jest pamiętany jako mentor Michelangelo, który ufundował w 1498 roku rzeźbę "Pieta z Bazyliki św. Piotra w Rzymie.


Żródła:

Jean Bilheres de Lagraulas w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


BILHERES DE LAGRAULAS, O.S.B., Jean w "The Cardinals of the Holy Roman Church" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Jean Cardinal Bilheres de Lagraulas, O.S.B. w "Catholic-Hierarchy" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


JOANNES DE LA GROLAIE w "Araldica Vaticana Anno XIV" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk