Karloman II Pépinnide-Caroling (urodzony w 866 roku, zmarł 12 grudnia 884 roku) herb

Syn Ludwika II "Jąkały" Pépinnide-Caroling, króla Neustrii, króla Zachodnich Franków, cesarza rzymskiego i Ansgardy Ardouin Burgundzkiej, córki Harduina Ardouin, hrabiego Burgundii.

Król Zachodnich Franków od 10 kwietnia 879 roku do 12 grudnia 884 roku, król Akwitanii i Górnej Burgundii od 10 kwietnia 879 roku do 12 grudnia 884 roku.

Brat Ludwika III i Karola III "Prostaka".

Od początku był przeznaczony do kariery duchownej, a po jego śmierci, w wyniku intrygi grupy możnowładców pod przewodnictwem kanclerza Gauzlina z Saint-Denis (wspieranych zbrojnie przez Ludwika III "Młodszego"), objął tron wspólnie z bratem Ludwikiem.

Ojciec Karlomana zmarł podczas wyprawy przeciwko wikingom w 879 roku Karloman i Ludwik III zostali razem okrzyknięci królami, aczkolwiek niektórzy możni woleli wybór tylko jednego monarchy.

W wyniku podziału kraju dokonanych w Amiens, w marcu 880 roku objął władzę w południowej części państwa zachodnio-frankońskiego (Burgundię i Akwitanię), wobec jednak młodego wieku obu królów faktyczną władzę w całym kraju sprawował Hugo Opat. Po śmierci brata w sierpniu 882 roku Karloman zjednoczył ponownie pod swym berłem państwo zachodnio-frankońskich. Królestwo znajdowało się jednak w złym stanie, osłabiane samowolą możnowładców i najazdami wikingów. Władza królewska natomiast coraz bardziej słabła.

Wobec uzurpacji Bosona w lipcu 879 roku, który ogłosił się królem w Burgundii, współpracował z Ludwikiem III, Karolem "Otyłym" i Ludwikiem "Młodszym", lecz przywrócić swej zwierzchności nad Burgundią nie zdołał.

Latem 880 roku bracia ruszyli przeciwko buntownikowi i zajęli Mâcon oraz północną część posiadłości Bosona. Następnie połączyli swoje siły z królem wschodniofrankijskim Karolem "Otyłym" i w sierpniu 880 roku oblegli Vienne. Oblężenie trwało do listopada, ale nie przyniosło sukcesu. Vienne zostało zdobyte dopiero latem 882 roku przez Ryszarda, hrabiego Autun.

Kontynuował ze zmiennym szczęściem walkę przeciwko Normanom w latach 882-883, ostatecznie w 884 roku zdecydował się zapłacić im wysoki, rujnujący gospodarkę trybut. W 884 roku został formalnie adoptowany przez bezdzietnego cesarza Karola III "Otyłego".

Karloman zmarł podczas polowania 12 grudnia 884 roku. Został pochowany w bazylice Saint Denis. Jego następcą został jego kuzyn, Karol "Otyły".


Żródła:

"Słownik władców świata" - Małgorzata Hertmanowicz-Brzoza i Kamil Stepan, Kraków 2005


Karloman II (król zachodniofrankijski) w "Wikipedia"

31-05-2020