Lauretta Adalbert of Flanders (urodzona około 1120 roku, zmarła w opactwie de Voorst, w pobliżu Brukseli, po 14 sierpnia 1196 roku) herb

Córka Thierr'ego (Diederik I) Aldalbert, hrabiego Flandrii i Szwabii i Małgorzaty (Swanhildy?) de Clermont-Beauvaisist, córki Renalda II, hrabiego de Clermont-Beauvaisis i Adélaide de Vermandois i de Valois, córki Herberta IV, hrabiego de Vermandois i de Valois.

Przed 22 września 1139 roku poślubiła Iwana de Gent (zmarł 8 sierpnia 1145 roku), seniora d'Alost. W 1150 roku poślubiła (rozwód w 1152 roku) Henryka II d'Ardenne (Wigérides Limburg) (urodzony około 1111 roku, zmarł w Rzymie, 19 sierpnia 1167 roku), księcia Limburga, hrabiego d'Arlon. W 1152 roku poślubiła Raula I "Dzielny" Robertyn-Capet-Vermondois (urodzony około 1085 lub 1094 roku, zmarł 13 lub 14 października 1152 roku), hrabiego de Vermandois, de Amiens i de Valois, regenta Francji, seneszala Francji. Poślubiła między 1152 a 1159 rokiem (rozwód w 1163 roku) Henryka IV (I) "Ślepego" Wigérides Limburg-Luksemburski (urodzony w 1111 roku, zmarł 14 sierpnia 1196 roku), hrabiego Luksemburga i Namur.

Zostawiła swojego czwartego męża przed 1163 rokiem i odmówiła powrotu do niego, mimo że została ekskomunikowana przez biskupa Cambrai. Została mniszką w Voorst a następnie został zakonnicą " w Ecclesia Forestensi, gdzie w 1173 roku przekazała swój majątek na klasztor.

Z pierwszego małżeństwa miała tylko syna:

Dirk van d'Alost (urodzony w 1144 roku, zmarł 20 kwietnia 1166 roku).

Drugie małżeństwo z Henrykiem II d'Ardenne, w 1152 roku zostało unieważnione ze względu na bliskie pokrewieństwo.


Żródła:

LAURETTA de Flandre w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

06-11-2020

18-10-2020