Liutgarda [Liutgardis, Liedgarde, Liégard] Alemańska (urodzona przypuszczalnie około 775-780 rokiem, zmarła w klasztorze św. Marcina w Tours, 4 czerwca 800 roku)

Prawdopodobnie córka hrabiego z Alemanii.

Poślubiła między 794 a jesienią 796 roku Karola I "Świętego, Wielkiego, Błogosławionego" Pépinnide-Caroling (urodzony w Ingelheim, 2 kwietnia 742, 747 lub 748 roku, zmarł w Akwizgranie, 28 stycznia 814 roku), króla Akwitanii, Neustrii, Turyngii i południowej Austrazji, króla Zachodnich Franków, króla Longobardów, świętego cesarza rzymskiego.

W 796 roku, po śmierci Fastrady została piątą żoną Karola "Wielkiego". W 800 roku wraz z mężem i pasierbami Ludwikiem i Karolem wyruszyła na wyprawę za Alpy. Małżonkowie musieli jednak zawrócić, gdyż Luitgarda zachorowała i trzy dni później zmarła.

Jej filiacja nie jest znana, wiadomo jednak, że pochodziła z Alemanii, będąc zapewe córką jednego z tamtejszych arystokratów. Królowa uchodziła za najpiękniejszą z żon Karola i najbardziej przez niego ukochaną. Nadworni poeci pisali na temat jej pobożności, szlachetności i szczodrości, jak również zapale do nauki i umiłowania sztuki. Zmarła z nieznanych przyczyn 4 czerwca 800 roku w klasztorze Saint-Martin w Tours, gdzie również została pochowana.

Małżeństwo pozostało jednak bezdzietne. Po śmierci ukochanej żony, Karol nie ożenił się ponownie, poświęcając się związkom z kochankami.


Żródła:

Luitgarda w "Wikipedia"


Luitgarda w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


"KAROLINGOWIE IX-X w."- autor: Przemysław Jaworski - 2018

11-06-2020