Maria Teresa Antonina Józefina z Poniatowskich Tyszkiewiczowa herbu Ciołek (urodzona w Wiedniu, 28 listopada 1760 roku, zmarła w Tours we Francji, 2 listopada 1834 roku)

Córka Andrzeja Poniatowskiego herbu Ciołek, księcia Korony Czeskiej, generała-lejtnanta w służbie austriackiej i czeskiej i Theresy Kinsky, hrabianki von Wchinitz und Tettau, córki Leopold Ferdinand Kinsky von Wchinitz und Tettau.

Poślubiła w 1778 roku Wincentego Tyszkiewicza herbu Leliwa (urodzony w 1757 roku, zmarł w Wilnie, 12 marca 1816 roku), hrabiego na Łohojsku i Świsłoczy, referendarza wielkiego litewskiego.

Partnerka Charles Maurice de Limoges-Talleyrand-Périgord (urodzony w Garanciere, w Paryżu, 13 lutego 1754 roku, zmarł w Hôtel de Talleyrand w Paryżu, 17 maja 1838 roku), księcia Benewentu i Cesarstwa, wielkiego szambelana Cesarstwa, księcia-wielkiego granda Cesarstwa, senatora, księcia de Talleyrand, księcia de Dino, księcia i para Francji, wielkiego szambelana Francji, ministra spraw zagranicznych Francji, premiera Francji, "prezydenta" Tymczasowego Rządy Francuzów, przewodniczącego Rządu Tymczasowego, ministra Stosunków Zewnętrznych, ministra marynarki wojennej i kolonii, przewodniczącego Zgromadzenia Ustawodawczego.

Dama Krzyża Orderowego zakonu maltańskiego.

Urodziła się jako pierwsze dziecko generała-lejtnanta w służbie austriackiej i czeskiej Andrzeja Poniatowskiego (późniejszego księcia Korony Czeskiej) i hrabianki Theresy Kinsky von Wchinitz und Tettau. Do chrztu trzymała ją cesarzowa Maria Teresa. Jej bratem był książę Józef Poniatowski.

Gdy miała trzynaście lat na gruźlicę zmarł jej ojciec, co spowodowało, że wziął ją pod kuratelę brat jej ojca król Stanisław August Poniatowski. Mieszkając w Wiedniu, zachorowała w szesnastym roku życia, w wyniku czego usunięto jej gałkę oczną. Gdy miała osiemnaście lat, zgodnie z wolą Stanisława Augusta, wydano ją za mąż za Wincentego Tyszkiewicza herbu Leliwa, hrabiego na Łohojsku i Świsłoczy, referendarza wielkiego litewskiego. Małżeństwo nie było udane, dlatego wkrótce opuściła męża.

Przez 30 lat, od 1807 roku, blisko z nią związany był francuski minister spraw zagranicznych Francji Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord.

Syn biologiczny księcia Józefa Antoniego Poniatowskiego herbu Ciołek i Zofii Joanny Antoniny Oborskiej, adoptowany przez Marię Teresę Tyszkiewicz:

Józef Karol Maurycy Poniatowski (Ponitycki) (urodzony 18 grudnia 1809 roku, zmarł 19 lutego 1855 roku), po nim potomstwo.


Żródła:

Maria Teresa Poniatowska w "Wikipedia"


Maria Teresa Tyszkiewicz w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

06-01-2021

04-01-2021