Raul [Rudolf] III (IV) "Wielki" Arnulfing-Nibelung [Nibelungides]-Vexin (urodzony około 1021 roku, zmarł w Péronne, 23 lutego lub 8 września 1074 roku) herb

Syn Raula [Rudolfa] II (III) Arnulfing-Nibelung [Nibelungides]-Vexin, hrabiego de Crépy, hrabiego de Valois i (Adeli?), córki Hilduina (Gilduina) de Breteuil, wicehrabiego de Chartres.

Hrabia de Valois (de Crépy) od między 1037 a 1038 roku do 23 lutego lub 8 września 1074 roku, hrabia de iure uxoris de Bar-sur-Aube i hrabia de iure uxoris de Vitry-en-Perthois od 1040 roku do 23 lutego lub 8 września 1074 roku, hrabia de iure uxoris de Montdidier i zwierzchny hrabia de iure uxoris de Péronne od 1054 roku do między 1060 a 1061 rokiem, hrabiua de Vexin (de Mantes) i d'Amiens od 1063 roku, hrabia de Tardenois do 23 lutego lub 8 września 1074 roku, senior hrabstw: de Corbie, de Dammartin, de Meulan, de Montfort, de Péronne, dev Soissons i de Vermandois, senior opactw: de Saint-Denis, de Jumieges, de Saint-Wandrille, de Saint-Pere-en-Vallée i de Saint-Arnoul do 23 lutego lub 8 września 1074 roku.

Między 1041 a 1045 rokiem poślubił Aelis de Bar-sur-Aube (urodzona między 1020 a 1025 rokiem, zmarła 11 września 1053 roku), hrabinę suo jure de Bar-sur-Aube, córkę Nochera II, hrabiego de Bar-sur-Aube i de Vitry-en-Perthois. Między 1054 a 1060 rokiem, może 11 września 1053 roku (odsunięta między 1060 a 1061 rokiem) poślubił Haquenez (Eleonorą) (zmarła po 1061 roku), hrabiana de Montdidier i hrabina de Péronne. Około 1063 roku (zapewne w Crépy) poślubiła w sekrecie Annę [Agnes] Jarosławówną Rurykowiczównę Kijowską (urodzona około 1024, 1032 lub 1036 roku, zmarła 5 wrzesnia między 1075 a 1089 rokiem, zapewne w 1079 roku), regentkę Francji, córkę Jarosława I "Mądrego" Rurykowicza, wielki książę kijowski i Ingegerdy (Ireny) Skötkonung, córki Olafa Skötkonunga, króla Szwecji.

Pochodził z rodu de Vexin. Pochodzenie tej rodziny nie jest znane, ale prawdopodobnie wywodzi się z wysokiego rodu, ponieważ matka pierwszego znanego członka - Raoul I de Vexin (zmarł w 926 roku) hrabiego de Vexin, d'Amiens i de Valois, byłaby potomkiem Ludwika "Pobożnego". Ród wymarł na synu: Simon "Świętym".

Około 1063 roku zapewne w Crépy, poślubiła w sekrecie Annę Jarosławowną. Był on wcześniej żonaty z Aelis (Adelą), córką i dziedziczką Nochera III, hrabiego Bar-sur-Aube i Vitry-en-Perthois, z którą miał liczne potomstwo, zaś w chwili zawierania małżeństwa z francuską królową wdową trwał w związku małżeńskim z nieznaną bliżej Eleonorą o przydomku Haquenez, którą zamknął w klasztorze.

Po śmierci pierwszej żony 11 września 1053 roku, hrabia ożenił się powtórnie z Haquenez (Eleonorą), krewną hrabiego Szampanii. W 1060 roku Raul odtrącił Haquenez, aby poślubić wdowę po królu Henryku I, Annę. Do ślubu z królową Francji doszło około 1061 roku. Małżeństwo wywołało skandal w Kościele katolickim. Wkrótce po ślubie Anny i Raula papież Aleksander II otrzymał list ze skargą od porzuconej Haquenez i zlecił arcybiskupowi Reims Gerwazemu spotkać się z hrabią Raulem. Wkrótce hrabia został ekskomunikowany. Po tym incydencie Raul pojawił się na francuskim dworze tylko raz, w 1070 roku.

11 września 1053 roku Raul hrabia Crépy został początkowo pochowany w Montdidier, zaś w późniejszym czasie szczątki hrabiego przeniesiono do kolegiaty kościoła Saint-Arnoul w Crépy-en-Valois.

Początkowo był jednym z wasali króla francuskiego Henryka I. Pierwszą żoną Raula została Aelis de Bar-sur-Aube, wdowa po trzech hrabiach: Renaudzie de Semur-en-Brionnais, Renardzie de Joigny i Rogerze de Vignory. Z tego małżeństwa pochodziło pięcioro dzieci:

Gauthier (zmarł 6 września między 1065 a 1072 rokiem), hrabia de Bar-sur-Aube, zmarł bezpotomnie,

Simon "Święty" (urodzony około 1047 roku, zmarł 30 września/1 października 1080 roku), zmarł bezpotomnie,

Adelais (zmarł po 1077 roku), żona: Heriberta IV (urodzony prawdopodobnie w 1032 roku, zmarł w 1080 roku), hrabiego de Vermandois i de Valois,

Adela (Alicja) (zmarła 12 maja między 1093 a 1100 rokiem), żona: Herberta IV (urodzony w 1028 roku, zmał w 1080 roku), hrabiego de Vermandois; żona: Thibauta III (urodzon między 1010 a 1012 rokiem, zmarł 29/30 września 1089 roku), hrabiego de Blois,

Elżbieta? (zmarła 12 maja 1093 a 1101 rokiem), żona: Barthelemy (zmarł po 1072 roku), senior de Broyes i de Beaufort.


Żródła:

RAOUL [III] "le Grand" de Valois w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Raul II z Peronne w "Wikipedia"


Raoul IV de Vexin w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

26-09-2020