Raul [Radulf, Rudolf] Pépinnide-Caroling-Gevaudun (Bosonide) (urodzony przed 890 roku, zmarł w Auxerre, z 14 na 15 stycznia 936 roku) herb

Syn Ryszarda I "Prawodawcy" Pépinnide-Caroling-Gevaudun (Bosonide), księcia Burgundii, księcia Akwitanii i Adélaide Welf, córki Konrada II "Młodego" Welfa, hrabiego Burgundii-Transjurane, hrabiego d'Auxerre, hrabiego Paryża.

Król Francji jako Raul I od 13 lipca 923 roku do 15 stycznia 936 roku, książę Burgundii od 1 stycznia 921 roku do 936 roku, hrabia de Troyes od 921 roku do 923 roku.

Poślubił w 914 roku Emmę Robertyng (urodzona zapewne między 890 a 895 rokiem, zmarła 2 listopada 934 roku), córkę Roberta II Robertynga, króla Francji i Beatryczy Karoling-Herbertianie [Herbertides] de Vermandois, córki Herberta I Karoling-Herbertianie [Herbertides], hrabiego de Vermandois lub Adele du Maine.

Jego imię znane jest także w zlatynizowanej formie RUDOLF. Urodził się zapewne przed 890 rokiem.

Po śmierci ojca w 921 roku objął władzę książęcą nad Burgundią oraz świeckim opatem klasztorów benedyktyńskich św. Germana (Saint-Germain) w d'Auxerre i św. Kolumby (Sainte-Colombe) w Sens, gdzie w toku kilkuletnich walk złamał opór najpotężniejszego z lokalnych feudatów - Gilbarta z Dijon.

W latach 922-923 uczestniczył w buncie możnowładców przeciwko Karolowi III "Prostakowi". Dołączył do stronnictwa antykarolińskiego, a po śmierci teścia pod Soissons w dniu 15 czerwca 923 roku, wobec odmowy przyjęcia korony przez jego syna Hugona "Wielkiego", został wyniesiony na tron zachodniofrankijski i ukoronowany dnia 13 lipca 923 roku w klasztorze św. Medarda w Soissons. Mimo uwięzienia Karola "Prostaka" przez hrabiego Herberta II z Vermandois w 923 roku władza Raula została uznana tylko w części państwa. Jego rządy uznano w pełni dopiero po śmierci w 929 roku uwięzionego Karola III "Prostego".

W latach 923-925 pokonał wiernych Karolowi "Prostakowi" Normanów, bezskutecznie usiłował podporządkować sobie Lotaryngię mimo nieudanego oblężenia Saverne w 923 roku. W 923 roku w bitwie pod Fiorenzuola d'Arda pokonał wojska Berengara I z Friuli.

Zawarł sojusz z Henrykiem I, królem Niemiec w 925 roku, czym okupił formalnym zrzeczeniem się pretensji do Lotaryngii. Wobec znacznej niezależności wielkich wasali korony i ciągłych konfliktów jego władza królewska byki bardzo słaba. Niechęć do umocnienia władzy Herberta z Vermandois, który żądał kolejnych hrabstw dla swego syna, doprowadziła do poważnego konfliktu;.

Herbert zajął Reims, gdzie osadził swego małoletniego syna w 925 roku jako arcybiskupa, i w 928 roku także w Laon. Pozyskał Normanów, a okresowo także hrabiego Paryża Hugona "Wielkiego" i przywrócił okresowo w latach 927-928 władzę Karola "Prostaka". Dopiero po śmierci Karola "Prostaka" w 929 roku Raul skłonił do uznania swej władzy licznych książąt i hrabiów, w tym m.in. Tuluzy i Akwitanii. Wobec śmierci cesarza Ludwika III "Ślepego" w latach 928-929 podporządkował sobie Dolną Burgundie.

W 932 roku stłumił powstanie panów burgundzkich, wcześniej - w 931 roku dzięki pomocy Hugona "Wielkiego" odzyskał Laon i Reims. W 933 roku przyjął hołd władcy Normanów Wilhelma "Długiego Miecza", poszerzając jednocześnie jego ziemie.

Słabość sił nie pozwoliła mu narzucić swej władzy Katalonii, która nadal uznawała za króla nieżyjącego Karola "Prostaka", ani ostatecznie pokonać Herberta z Vermandois.

Podczas spotkania z Rudolfem II i Henrykiem I "Ptasznikiem" w Chiers, w 935 roku zawarł sojusz z obu władcami i uzyskał potwierdzenie swych praw do terenów zajurajskich.

Zmarł 14 lub 15 stycznia 936 roku w Auxerre i został pochowany u boku ojca w opactwie benedyktyńskim pw. św. Kolumby w Sens, w Yonne, w Burgundii-Franche-Comté.


Żródła:

"Słownik władców świata" - Małgorzata Hertmanowicz-Brzoza i Kamil Stepan, Kraków 2005


"Karolingowie i Robertyngowie"- autor: Przemysław Jaworski - 2018


Raoul I (Bosonides) w "Geneanet" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


RODOLPHE [Raoul] w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

13-09-2020

12-09-2020