Robert I Robertyng (urodzony około 860 roku, zmarł w Soissons, 15 czerwca 923 roku)

Najmłodszy syn Roberta IV "Mocnego" Robertynga, hrabiego Paryża, hrabiego Andegawenii i prawdopodobnie Emmy Welf Burgundzkiej, młodszej córki Konrada I "Starszego" Welfa, hrabiego Burgundii.

Książę Francji jako Robert II od 866 roku do 29 czerwca 922 roku, opat de Marmoutier od 886 roku do 29 czerwca 922 roku, książę Frankonii, markiz Neustrii, hrabia Paryża, hrabia de Troyes jako Robert II, hrabia Orléanu, hrabia de Tours jako Robert, hrabia de Chartres jako Robert, opat de Saint-Denis, opat de Saint-Germain-des-Prés, opat de Saint-Martin de Tours, opat de Camery, opat de Villeloin jako Robert, markiz Bretanii od 29 lutego 888 roku do 29 czerwca 922 roku, król Francji jako Robert I od 29 czerwca 922 roku do 15 czerwca 923 roku

Poślubił zapewne między 880 a 890 rokiem nieznaną kobiete możliwe, że była to Adela [Aélis, Adele] du Maine (zmarła przed 897 rokiem). Poślubił w 897 roku Beatrycze Pépinnide-Caroling-Herbertianie [Herbertides] de Vermandois (urodzona około 880 roku, zmarł po 26 marca 931 roku), córkę Herberta I Pépinnide-Caroling-Herbertianie [Herbertides], hrabiego de Vermandois i Lietgardis.

Wspierał zabiegi swego brata Odona o koronę francuską. Po jego koronacji przejął formalnie dobra Odona (m.in. Orlean, hrabstwa: Paryża, Blois, Tours i Angers, opactwa). W następnych latach otrzymywał nowe nadania, m.in. hrabstwo Poitiers w 893 roku i Marchię Neustrii w 898 roku.

Urodził się około 860 roku jako młodszy syn hrabiego Roberta "Mocnego". W 866 roku otrzymał godność świeckiego opata w Marmoutier. Po obiorze brata na tron zachodniofrankijski 29 lutego 888 roku został margrabią Neustrii, hrabią Paryża, Troyes i Orleanu. Był również świeckim opatem szeregu klasztorów (Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés, Tours, Camery i Villeloin). Możliwe, że posługiwał się tytułem "książę Franków".

Uczestniczył w walkach przeciw zwolennikom Karola III "Prostaka", którego uznał za króla dopiero po śmierci brata w 898 roku, otrzymując od nowego władcy kolejne urzędy i lenna. Stosunki pomiędzy Robertem a Karolingiem popsuły się wraz ze zdobyciem przez Karola - Lotaryngii.

Władał w Neustrii, będącej obiektem najazdów Normanów. Zwycięstwo nad nimi pod Chartres 21 lipca 911 roku przyniosło mu sporą popularność. W 920 roku uczestniczył w rebelii możnowładców przeciwko Karolowi "Prostakowi". Choć król uznał pretensje Roberta do terenów Ile-de-France, w 922 roku Robert wraz ze swym zięciem Raulem stanął na czele antykrólewskiego buntu. Wybrany przez buntowników na króla po zdetronizowaniu karola, a poparty przez Gauthiera, biskupa Sens, który przeprowadził jego koronację, został uznany na niektórych terenach państwa zachodnio-frankońskiego. W 923 roku uznał go także Henryk I, król Niemiec.

Poległ w bitwie pod Soissons z wojskami Karola "Prostaka". Po jego śmierci buntownicy wybrali na króla Raula. Robert I został pochowany w opactwie Sainte-Colombe założonego przez króla Franków Chlotara II w 620 roku. Podczas rewolucji klasztor został zniszczony. W 1842 roku grób został odnaleziony. W 1853 roku podczas prac wykopaliskowych w krypcie ujawniono kilka pochówków, ale żadnego z grobów nie można mu przypisać.

Był dwukrtonie żonaty. Imię pierwszej żony Roberta nie jest znane. Możliwe, że nazywała się Adela (Aélis, Adele) du Maine. Robert miał z nią dwie córki. Jego drugą żoną była Beatrycze z Vermandois, córka Herberta I, hrabiego Vermandois, z nią miał córkę i syna. Z innych żródeł z drugiego małżeństwa Robert miał tylko syna.


Żródła:

"Słownik władców świata" - Małgorzata Hertmanowicz-Brzoza i Kamil Stepan, Kraków 2005


"Karolingowie i Robertyngowie"- autor: Przemysław Jaworski - 2018


Robert I (władca Franków) w "Wikipedia"


Robert I w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


ROBERT w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


ROBERT w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

12-09-2020