Simon I [II] de Clermont-Nesle (urodzony około 1208 lub 1210 roku, zmarł 1 grudnia 1285 roku lub na początku lutego 1286 roku) herb

Najstarszy syn Raoula II de Clermont-en-Beauvaisis, seniora de Ailly-sur-Noye i Gertrudy de Clermont-de Nesle "de Bulles", seniorki de Nesle, córki Jeana I de Clermont-de Nesle, seniora de Nesle.

Senior de Clermont, de Nesle, d'Ailly, Maulette iod 1187 roku do 1 grudnia 1285 roku lub na początku lutego 1286 roku, senior jure uxoris of Nesle od stycznia lub lutego 1242 roku do 1 grudnia 1285 roku lub na początku lutego 1286 roku, regent Francji od 14 marca do 25 sierpnia 1270 roku i od 25 sierpnia 1270 roku 22 maja? 1271 roku.

Poślubił w styczniu lub w lutym 1242 roku Alix (Adelaidę) de Montfort-l'Amaury (urodzona około 1230 roku, zmarła 28 marca 1279 roku), seniorki de Houdan i de Maulette, daughter of Amaury VI de Montfort-l'Amaury, konstabla Francji, seniora de Montfort i de Béatrix Robertyng-Capet-Bourgogne-Dauphiné, córki André-Guigues VI Robertyng-Capet-Bourgogne-Dauphiné, dauphin Bourgogne-Dauphiné, syna Hugues III Robertyng-Capet-Bourgogne-Dauphiné, księcia Burgundii.

Simon był doradcą Ludwika IX "Świętego" króla Francji, zwłaszcza w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. Wspólnie z Matthieu Vendôme był regentem królestwa w 1270 roku, kiedy Ludwik i jego syn Filip brali udział w VII Krucjacie, i używali tytułu "porucznik" (tj. "posiadający miejsce").

Brał udział w procesie kanonizacyjnym króla Ludwika w 1283 roku. Był jednym z tych, którzy byli świadkami.

Szymon był także wychowawcą nastepcy tronu Francji, dzieci króla, mianowany przez Filipa III.

Szymonowi przypisuje się założenie zamku de Nesle, aby pomieścić szlachtę w Paryżu, zamiast ich pierwszego zamku de Nesle, który został przekazany królowi Ludwikowi IX, a budowę umożliwiono dzięki wysokiej pozycji jego synów Raoula i Guy i ich bogactwa. Zamek był połączony z Tour de Nesle i ostatecznie sprzedany królowi Filipowi IV w 1314 roku. Słynej z dramatycznego przebiegu "Afery Tour de Nesle", który miał szerokie konsekwencje.

Sprawa "Afery Tour de Nesle" była skandalem wśród francuskiej rodziny królewskiej w 1314 roku,w której brali udział trzej synowe króla Filipa IV: Ludwika X, Filipa V i Karola IV. Zostali oni oskarżone o cudzołóstwo. Oskarżenia rzekomo rozpoczęła jedyna córka króla Filipa, Isabella, królową Anglii. "Afera Tour de Nesle" rozegrała się w wieży paryskiej. Skandal doprowadził do tortur i egzekucji oraz do uwięzienia sprawców, z trwałymi konsekwencjami dla ostatnich lat dynastii Kapetyangów.

Ze związku z Adelaidą de Montfor miał potomstwo:

Raoul III de Clermont-Nesle (urodzony około 1245 roku, zmarł 11 lipca 1302 roku), senior (Lord) de Nesle in Picardy, wicehrabia de Châteaudun, Wielki Szabelan Francji, konstabl Francji, po nim potomstwo,

Simon II [III] de Clermont-Nestle (urodzony po 1250 roku, zmarł 22 grudnia 1312 roku lub około lutego 1313 roku), par Francji, biskup-hrabia Noyon, biskup-hrabia Beauvais,

Amaury de Clermont-Nesle, duchowny, rektor de l'Isle,

Guy I de de Clermont-Nesle (urodzony około 1255 roku, zmarł 11 lipca 1302 roku), senior (Lord) jure uxoris de Offemont, prawdopodobnie senior de Ailly, de Maulette i de Breteuil, marszałek Francji, po nim potomstwo,

Alix (Isabella, Ida, Philippa) de Clermont, żona Roberta VII Bertrand, seniora de Bricquebec,

Philippa (zmarła między 20 stycznia 1288 do 22 września 1295 roku), żona: Robert VII Bertrand (zmarł przed 10 maja 1308 roku), senior de Bricquebec,

Béatrix (urodzona 1250 roku, zmarła?), żona Jeana IV de Lille (urodzony w 1235 roku, zmarł między1291 a 1292 rokiem), kasztelan de Lille.

Pojawia się więcej imion, które mogą odnosić się do córek powyżej lub innych córek Szymona:

Alix,

Ide,

Isabelle.


Żródła:

Simon II of Clermont w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Maison de Clermont-Nesle w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


House of Clermont w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Tour de Nesle affair w "Wikipedia"

18-05-2020