ARNULFINGOWIE - frankońska rodziną arystokratyczną pochodząca z Austrazji, zaistniała w okresie panowania Merowingów. Zdominowali urząd majordoma pałacu po 687 roku i ostatecznie wyparli Merowingów i osiadli jako królowie w 751 roku, zakładając dynastię KAROLINGÓW.

Termin ten oznacza w ścisłym znaczeniu członków rodziny Pépin de Landen w linii agnatycznej, to znaczy wywodzącej się z tej ostatniej przez mężczyzn. Nazwę "PEPINID" i "ARNULFING" są współczesnymi konwencjami, odzwierciedlającymi twierdzenie, że rodzina wywodziła się od dwóch współczesnych, Arnulfa z Metz (zmałego około 640 roku) i Pippina z Landen (zmarłego w 640 roku), poprzez małżeństwo syna Arnulfa Ansegisela i córki Pippina Begga.

Powtarzanie się wiodącego imienia Pippin w rodzinie skłoniło anonimowego autora Roczników Metzu z około 805 roku do nazwania rodziny Pippinios, co było najwcześniejszym znanym określeniem rodziny. W ścisłym sensie, Pippinids są potomkami Pippina z Landen, a Arnulfingów potomkami Arnulfa z Metz, które to grupy pokrywają się tylko w osobie Pippina z Herstalu, syna Ansegisela i Begga oraz jego potomków.

Od końca VIII wieku powstanie Pippinidów jest przedstawiane jako charakterystyczna cecha późnego okresu Merowingów, z królami przedstawianymi jako rois fainéants ("królowie nic nie robiący"), marionetki ich Pippinidów, majordomowie. Temat ten jest kontynuowany we współczesnej historiografii. Niektórzy nawet sugerowali, że Pippinidzi trzymali się "długoterminowej strategii", aby przejąć władzę. Po zwycięstwie w bitwie pod Tertry w 687 roku, Pippin z Heristal rozszerzył swoje wpływy na Neustrię. Po jego śmierci w 714 roku nastąpiły lata wojny domowej między jego następcami. W 718 roku jego młodszy syn Karol Martel przejął kontrolę zarówno nad Austrazją, jak i Neustrią. Jego potomkami są właściwi Karolingowie, chociaż niektórzy historycy przyjmują tę nazwę już od unii Ansegisel i Begga. Z kolei potomkowie brata Karola, Childebranda, znani są jako Nibelungidzi.


Żródła:

Pippinids w "Wikipedii"; tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

07-07-2021