BOSONIDES - dwie dynastie pochodzenia frankońskiego , z których wywodzili się królowie Prowansji , jeden król Francji , kilku książąt Burgundii i królowie Włoch, hrabiowie Arles i Prowansji . Nazwę nadano najczęściej spotykanym w rodzaju imieniem - Boson (lub Bozo) .

Istniały dwie gałęzie Bosonidów, spokrewnione ze sobą w linii żeńskiej.

Hrabiowie Arles i Prowansji, królowie Włoch:

Pierwsza gałąź Bosonidów (czasami nazywana dynastią Arles lub Hugonidami) wywodziła się ze Bozona "Starszego" (zmarł przed 855 rokiem), hrabiego Arles. Jego córka Teutberga była żoną króla Lotara II Lotaryńskiego . Jego potomkami byli hrabiowie Arles, a wnuk Hugo (zmarł w 947 roku) i prawnuk Lotar II (zmarł w 950 roku) byli królami Dolnej Burgundii (Prowansji), a następnie Włoch. Po śmierci Lothaira w 950 roku starsza linia rodowa wymarła. Od młodszego brata Hugo, Bozona z Toskanii (zmarł w 936 roku), wywodzą się hrabiowie Arles, którzy otrzymali w 975 roku tytuł I markiza Prowansji, a następnie hrabiego Prowansji. Ta gałąź podzieliła się na 2 linie, wywodzące się od dwóch synów hrabiego Bozona II . Starsza linia, pochodziła od Rotbalda II i wymarł w 1037 roku wraz ze śmiercią hrabiego Guillaume III. Młodsza linia, pochodząca od Guillaume I, wymarł w 1093 roku wraz ze śmiercią hrabiego Bertranda II. I>Nie ma jednak żadnych udokumentowanych dowodów na pochodzenie hrabiów Prowansji z Bosonides.

Królowie Prowansji i Książęta Burgundii:

Druga gałąź Bosonidów (czasami nazywana Bivinids) pochodzi od Bivina (zmarł około 862 roku), świeckiego opata Gorze i hrabiego Metz. Jego dokładne pochodzenie nie zostało ustalone, ale istnieje kilka wersji:

- syn hrabiego Amiens Ryszard II (zmarł po 801 roku), wywodzący się z gałęzi Arnulfing (późniejszych Karolingów);

- syn Bozona "Starszego" - obecnie ta wersja jest praktycznie odrzucana; uważa się, że Bivin był żonaty z córką Bozona;

- gałąź Arnulfing (później Karolingów) - pochodzących od Bivina wywodząca się od Hildebranda I (urodzony około 682 roku, zmarł w 751 roku). Okazuje się, że jest albo synem Hildebranda II, Senora Perrasiego, albo Terry'ego (zmarł w 840 roku), hrabiego Autun;

- syn Arduina (zmarł w 826 roku), hrabia Ponthier.

Jedna z córek Bivina , Rischilda, poślubiła króla Franków Karola II "Łysego". A z dwóch synów pochodziły dwa rody: od starszego Bozona (zmarł w 887 roku) - dolnoburgundzki, a od młodszego Ryszarda I - burgundzka.

Boso of Provence w 879 roku został królem Dolnej Burgundii. Jego syn, Ludwik III "Ślepy" (zmarł w 928 roku), po śmierci ojca odziedziczył Prowansję, a w 899 roku został wybrany królem Włoch (panował w latach 899-905). W 901 roku papież Benedykt IV ukoronował go koroną cesarską w Rzymie. Jednak władza Ludwika nad Włochami została zakwestionowana przez Berengara I , który zmusił go do opuszczenia kraju. Po powrocie w 904 roku Ludwik objął w posiadanie Lombardię, ale w 905 roku Berengar wziąłem go do niewoli w Weronie, oślepiłem i wysłał do Prowansji, gdzie pozostał do końca życia. Jego syn Karol Konstantyn (zmarł w 962 rok), był hrabią Vienne. Ród wymarł w linii męskiej wraz ze śmiercia hrabiego Bertranda II w 1093 roku, oraz w linii żeńskiej wraz ze śmiercią hrabiny Gerbergi w 1112 roku.

Ryszard I znacznie powiększył majątki rodu: do 898 roku podporządkował sobie większość hrabstw burgundzkich, zostając najpierw markizem, a następnie księciem Burgundii . A jego najstarszy syn, Rudolf I, został wybrany na króla Francji w 923 roku. Następnie Burgundia przeszła na drugiego syna Ryszarda - Hugo "Czarnego", na którym ta linia wymarła wraz ze jego śmiercią w 952 roku.


Żródła:

Bosonides w "Wikipedii"; tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

02-08-2021