Álvaro Gómez Becerra (urodzony w Cáceres 26 grudnia 1771 roku, zmarł w Madrycie 23 stycznia 1855 roku)

Przewodniczący Parlamentu od czerwca 1822 roku do września 1823 roku. Minister Sprawiedliwości od 18 września 1835 roku do 15 maja 1836 roku i od 11 września 1840 roku do 20 maja 1841 roku oraz od 19 maja do 30 lipca 1843 roku. Przewodniczący Rady Regencyjnej od 19 maja do 23 lipca 1843 roku. Prezes Rady Ministrów i minister Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości Hiszpanii od 19 maja do 30 lipca 1843 roku.

Studiował prawo w Salamance i po uzyskaniu dyplomu w 1796 roku, rozpoczął pracę jako prawnik. W Cáceres aktywnie uczestniczących w życiu politycznym miasta, zostając kolejno: burmistrzem, szef lokalnego zarządu i następnie sędzia. W latach 1812-1813 był przewodniczącym Towarzystwa Patriotycznego i redaktorem jego pisma, Stowarzyszenie Cáceres. W swoich pismach, że podpisał z pseudonimami "maksimum", "Geyde" i "Age". Wiosną 1813 roku został mianowany szefem politycznej Extremadura, w Badajoz. Po powrocie do Hiszpanii króla Ferndynanda VII i powrocie absolutyzmu musi uciekać. W polityce pojawia się w styczniu 1820 roku, jako członek Partii Postępowej, z ramienia której został deputowanym, a 25 października 1820 roku ponownie obejmuje przywództwo polityczne w Extremadura i zostaje mianowany szefem politycznym w Toledo, a w 1822 roku zostaje wybrany na członka parlamentu i przewodniczącego Izby.

W 1821 roku został wybrany członkiem parlamentu, a w latach 1822-1823 przewodniczył hiszpańskiemu Cadiz. W 1822 roku ponownie zostaje zmuszony do wyjazdu. Wyemigrował po upadku rządu konstytucyjnego i zamieszkał na Malcie, gdzie mieszkał przez siedem lat. Następnie wyjeżdża do Marsylii i Bayonne. Nie wrócił do Madrytu w czasie ogłoszonej amnestii w 1834 roku po śmierci króla Fernanda VII. Po powrocie do kraju, w 1835 roku zostaje ministrem Sprawiedliwości w rządzie Juan Alvarez de Mendizabala. W 1836 roku przewodniczy parlamentowi. W 1837 roku w wyborach do senatu zostaje wybrany i jest nim do końca życia. W latach 1842-1843 zostaje prezesem Senatu. W maju 1843 roku, pod koniec życia zostaje ministerem Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości i prezesem (premierem) Rady Ministrów.

Na wszystkich zajmowanych stanowiskach został doceniony, za swoje liberalne poglądy, sprawiedliwości i uczciwość. W maju 1848 roku został zesłany do Cuenca.


Żródła:

Álvaro Gómez Becerra w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Álvaro Gómez Becerra tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Álvaro Gómez Becerra tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Álvaro Gómez Becerra w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk