Francisco de Paula de Cea Bermúdez y Buzo (urodzony w Andalucía, Málaga 28 października 1779 roku, zmarł w Paryżu 6 lipca 1850 roku)

Syn Manuela de Zea Bermúdez y Lacosta i Juany de Buzo y Silva, córki Francisca Gabriel de Buzo y Montes.

Hrabia de Colombi. Premier Hiszpanii od 1 października 1833 roku do stycznia 1834 roku. Sekretarz Stanu od 11 lipca 1824 roku do 24 października 1825 roku i od 1 października 1832 roku do 15 stycznia 1834 roku. Przewodniczący Rady Regencyjnej od 29 września 1833 roku do 15 stycznia 1834 roku.

Poślubił 11 marca 1814 roku Maríę Antonię de Anduaga y Siles Cuenca (urodzona w Madrycie 1 maja 1788 roku, zmarła w Île de France, w Paryżu 8 lutego 1842 roku), córkę Jose de Anduaga y Garimberti i Maríi Agustina de Siles Cuenca y Penalver.

Po angażowanie się w handlu z niezwykłym sukcesem w Maladze, w 1810 roku został wysłany przez Kortezy Kadyksu jako dyplomata do Rosji i negocjował Traktat umowy o współpracy podpisany 20 lipca z 1812 roku przez cara Aleksander I. W wojnie z Napoleonem, stworzył sojusz Hiszpanii i przyłączenie się Hiszpanii do Świętego Przymierza w 1816 roku.

Ambasador Hiszpanii w Konstantynopolu w latach 1820-1823 oraz w Londynie. 1 lipca 1824 roku został sekretarzem stanu.

Jego zarządy odznaczały sie korupcją, które spowodowały jego upadek 24 października 1825 roku. Następnie został wysłany jako ambasador do Drezna w latch 1825-1827 i ponownie do Londynu (1827-1832).

Po wydarzeniach z 14 września 1832 roku, został poproszony przez regentke Marię Cristin o utworzenia nowego rządu, w obliczu umierającego króla Ferdynanda VII i w walki o tron przez jego brata Don Carlosa. 1 października z 1832 roku został ponownie wybrany na sekretarza stanu. W toku rządów została ogłoszona sankcji pragmatyczna podawżające prawa salickie, która otworzyła drogę do tronu Izabeli II Bourbon. Sankcja parmatyczna przyczyniła się do wybuchu I wojny karlistowskie

Wyemigrował do Francji, gdzie zwolennikiem królowej Marii Cristiny, podczas regencji Espartero (1840-1843).


Żródła:

Francisco Cea Bermúdez w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Francisco de Paula de Zea Bermúdez y Buzo w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk