Guido Wald Rüdiger Graf von Starhemberg-Schaunberg (urodzony w Graz 11 listopada 1657 roku, zmarł w Wiedniu 7 marca 1737 roku) herb

Syn Bartholomäumsa III Grafa von Starhemberg-Schaunberg i Firstern Esthery von Windich-Graetz, córki Adama Siegfrieda, Firsthr von Windisch-Graetz.

Austriacki wojskowy. Wicekról Hiszpanii od 27 września 1711 roku do marca 1713 roku. Gubernator Slavonii od 1713 roku do 7 marca 1737 roku. W latach 1716-1718 prezydent Rady Wojennej.

Był kuzynem Rüdiger Ernst von Starhemberg (1638-1701), sławnego dowódcy Wiednia podczas tureckiego oblężenia w 1683 roku. Guido za przykładem swojego kuzyna włączył się do walki z tureckim najazdem i przyłączył się do wojska księcia Eugeniusza di Savoya, o którego był bardzo zazdrosny i poźniej stał się zajadłym wrogiem.

Następnie wziął udziął W Wojnie sukcesyjnej w Hiszpanii, walcząc we Włoszech i w Hiszpanii. W latach 1706-1708 był głównodowodzącym cesarskiej armii na Węgrzech, gdzie tłumił powstanie księcia Franciszka II Rákóczego. W 1708 roku został naczelnym dowódcą wojsk austriackich w Hiszpanii.

Razem z Jamesem Stanhope odnosił sukces w zdobyciu Madrytu w 1710 roku, po zwycięstwach pod Almenara i pod Saragossą.

W grudniu 1710 roku został zmuszony do opuszczenia Madrytu, w związku z brakiem poparcia przez lud Madrytu dla habsburskiego pretendanta do tronu hiszpańskiego. Po klęskach w bitwie pod Brihuega i pod Villaviciosa w 1710 roku, musiał powrócić do Katalonii, gdzie został mianowany wicekrólem, kiedy Karol Habsburg wrócił do Austrii.

Po Pokoju Utrecht w 1713 roku, powrócił do Austrii, gdzie został gubernatorem Slavonii.


Żródła:

Guidobald graf von Starhemberg tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Guido Starhemberg "w Wikipedii" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk