Johann Eberhard Nidhard (urodzony w Falkenstein, 8 grudnia 1607 roku, zmarł w Rzymie, 1 lutego 1681 roku)

Wielki Inkwizytor Hiszpanii i członek hiszpańskiej Rady Regencyjnej od 1666 roku do 1669 roku, tytularnym arcybiskupem Edessy od 16 listopada 1671 roku do 1 lutego 1681 roku, kardynał-prezbiter San Bartolomeo all'Isola od 1672 roku.

Austriacki jezuita i kardynał w służbie hiszpańskiej.

Jego imię jest również wymienione jako Juan Everardo, a jego nazwisko jest również wymienione jako Nidhardus, Neidarth, Neidhardt, Neüthardt, Nithard, Neidthardt.

Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów), 6 października 1631 roku w Wiedeniu. Został profesorem filozofii, prawa kanonicznego i etyki na Uniwersytecie w Grazu. Duchowy przewodnik austriackiej księżnej Marianny, która w 1649 roku poślubiła króla Hiszpanii Filipa IV.

Wielkim inkwizytorem ex officio Hiszpanii został w 1666 roku i był w latach 1666-1669 członkiem hiszpańskiej Rady Regencyjnej. Następnie został ambasadorem Hiszpanii w Rzymie. Nominowany został biskupem Agrigento, ale nie objął diecezji. W 1671 roku papież Klemens X mianował go tytularnym arcybiskupem Edessy. Konsekrowany, 24 stycznia 1672 roku, w kościele Gesu w Rzymie dokonanej przez kardynała Federico Sforza, biskupa Tivoli, w asyście Giacomo Altovittiego, tytularnego patriarchy Antiochii, i Gilli Colonna, tytularnego patriarchy Jerozolimy. W rok później, na konsystorzu 24 sierpnia 1671 roku został kardynałem in pectore z tytułem prezbitera San Bartolomeo all'Isola, oficjalnie ogłoszony na konsystorzu z 16 maja 1672 roku. Otrzymał czerwony kapelusz i tytuł S. Bartolomeo all'Isola, 8 sierpnia 1672 roku. Zdecydował się na tytuł S. Croce w Jerozolimie, 25 września 1679 roku.

Uczestniczył w konklawe 1676 roku i wyborze Innocentego XI.

Zmarł 1 lutego 1681 roku, o godzinie 23:00, w swojej rezydencji w Kolegium Najświętszego Imienia Jezus w Rzymie, w wieku 73 lat. Trumnę ze zwłoakmi wystawiono w kościele Gesu w Rzymie, gdzie 4 lutego 1681 roku odbył się jego pogrzeb, a pochowany został w grobie kardynała Juana de Lugo, S.J., w tym samym kościele.


Żródła:

Johann Eberhard Nidhard w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


NIDHARD, S.J., Johann Eberhard w "The Cardinals of the Holy Roman Church" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk