Juan Álvarez Mendizábal (urodzony w Chiclana de la Frontera Andaluzji, Cádiz 25 lutego 1790 roku, zmar³ w Madrycie 3 listopada 1853 roku)

Syn Rafael Álvarez Montanés i Margarita Mendes.

Minisetr Spraw Zagranicznych Hiszpania od 17 wrze¶nia 1835 roku do 27 kwietnia 1836 roku. Prezes Rady Ministrów (premier) Hiszpanii od 14 wrze¶nia 1835 roku do 15 maja 1836 roku. Przewodnicz±cy Rady Regencyjnej od 14 wrze¶nia 1835 roku do 15 maja 1836 roku. Minister Finansów od 13 czerwca 1835 roku do 15 maja 1836 roku, od 11 wrze¶nia 1836 roku do 18 sierpnia 1837 roku, od 19 maja do 30 czerwca 1843 roku.

Po¶lubi³ 21 lutego 1812 roku Teresa Alfaro Juárez.


¯ród³a:

Juan Álvarez Mendizábal w "WikipediA" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk


Juan Álvarez Mendizábal w "Geneall" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk