Karol (VIII) Karl Pius Maria Adelgonde Blanka Leopold Ignaz Raphael Michael Salvator Kyrill Angelus Barbara von Habsburg-Lothringen Habsburg-Baudemont-Vaudemont-Lotaryński-d'Este (urodzony w Wiedniu, 4 grudnia 1909 roku, zmarł w Barcelonie, 24 grudnia 1953 roku) herb

Syn Leopolda Salvatora von Assisi Gonzagi Habsburg-Baudemont-Vaudemont-Lotaryńskiego-d'Este, arcyksięcia Austrii, księcia Toskanii i Blanki di Castiglia Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Spain, infantki Hiszpanii, córki Karola (VII) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Spain, pretendenta do tronu hiszpańskiego.

Arcyksiążę Austrii, książę Toskanii. Pretendent do tronu hiszpańskiego od 1936 roku do 24 grudnia 1953 roku jako Karol VIII.

W Wiedniu 10 maja 1938 roku zawarł morganatyczny związek z (rozwód w Reno, Nevada, USA w grudniu 1950 roku) Christina Maria Rosalia Sándor Satzger de Bálványos (urodzona w Wiedniu, 4 grudnia 1914 roku, zmarła w New York, 26 października 2001 roku), córki Géza Armin Satzger von Bálványos i Marie Alexandrine Friedmann, córki Louis Philipp Friedmann.

Legitymistyczna Wspólnota Karlistowska, dokonała problematycznej reinterpretacji prawa salickiego, uznając, że wobec wygaśnięcia linii męskiej ma zastosowanie tzw. prawo semisalickie, zezwalające kobiecie dokonać przeniesienia sukcesji na swojego potomka męskiego. To domniemane uprawnienie zostało skonkretyzowane w odniesieniu do córki "Karola VII" - Blanki de Castilla, zamężnej za wielkim księciem (tytularnym) Toskanii, Leopoldem Salwatorem Habsburgiem. Ich najstarszy syn Antoni (Don Antonio de Habsburgo-Lorena y de Borbón), zrzekł się jednak sukcesji na rzecz najmłodszego brata Karola, a po jego śmierci w 1953 roku pretensje do sukcesji zgłosił drugi co do starszeństwa, Franciszek Józef Karol (Don Francisco José Carlos de Habsburgo-Lorena y de Borbón).


Żródła:

KARLIZM


Karl Pius von Habsburg-Lothringen tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

23-04-2021