Leopold Maria Alfons Blanka Karol Antoni Beatrix Michał Józef Piotr Ignatcy Habsburg-Baudemont-Vaudemont-Lotaryński-d'Este (urodzony w Zagrzebiu 30 czerwca 1897 roku, zmarł w Willimantic, Connecticut, USA 14 marca 1958 roku) herb

Syn Leopolda Salvatora von Assisi Gonzagi Habsburg-Baudemont-Vaudemont-Lotaryńskiego-d'Este arcyksięcia Austrii, księcia Toskanii i Blanki di Castiglia Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Spain, infantki Hiszpanii, córki Karola (VII) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Spain, pretendenta do tronu hiszpańskiego. 

Arcyksiążę Austrii, książę Toskanii. Pretendent do tronu hiszpańskiego od 1953 roku do zrzczenia się z pretensji w 1956 roku.

W 1953 roku naturalizowany w USA i przyjął nazwisko Leopolda Lorraine.

W Wiedniu 12 kwietnia 1919 roku (rozwiódł się w 1931 roku) zawarł morganatyczny związek z Dagmarą Baronessą Nicolics-Podrinje (urodzona w Zagrzebiu 15 lipca 1898 roku, zmarła w Lozanie, USA 15 listopada 1967 roku), córką barona Włodzimierza Nicolics-Podrinje i Elli Baronessy Scotti. W Stanach Zjednoczonych w 1932 roku zawarł morganatyczny związek z Alicją Coburn (urodzona w New York, USA 20 stycznia 1894 roku, zmarła w New York 25 sierpnia 1960 roku).


Żródła:

Leopold Habsburg - genealogia Habsburgów tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk