Leopoldo Eijo Garay (urodzony w Vigo 11 kwietnia 1878 roku, zmarł w Madrycie 31 lipca 1963 roku)

Członek Rady Regencyjnej 22 października 1949 roku do 27 października 1949 roku.

Kiedy miał pięć lat przeniósł się wraz z rodzicami do Sewilli, gdzie później wstąpił do seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 27 grudnia 1900 roku. Później studiował w Rzymie i uzyskał tytuł doktorat filozofii, teologii i prawa kanonicznego. Następnie studiował języki: hebrajski, łaciński, grecki i kilka języków nowożytnych. W 1900 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W 1914 roku został mianowany biskupem Tui i w 1917 roku Vitori. Był członkiem Akademii Język, w swoim inauguracyjnym przemówieniu skupiła się na święte oratorium w Hiszpanii. Był także członkiem Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych oraz członkiem Królewskiej Akademii w Galega.

28 maja 1914 roku zostaje ordynariuszem diecezji Tuy, gdzie 8 listopada przez kardynała Martin Herrera, arcybiskupa de Santiago de Compostela - został wyświęcony na biskupa ordynariusza. Następnie 22 marca 1917 roku został mianowany na biskupem Vitoria i 29 czerwca obejmuję sakrę biskupią.

14 grudnia 1922 roku otrzymuje sakrę biskupa Madrytu-Alcala. 26 czerwca 1923 przejmuje ją. 8 lipca 1923 roku uroczyście wkracza do katedry. Na tym stanowisku pozostawał przez czterdzieści lat, a na jego pontyfikatu już był współczesny hiszpański biskup. Ponieważ nie było uprzywilejowanym świadkiem burzliwych lat dyktatury Primo de Rivera, la Drugiej Rzeczypospolitej, la Civil WarA fraquista konsolidacji systemu władzy.

Wraz z rozwojem kariery kościelnej i kulturalnym był pisarzem wzorujący się na pracach obejmujących Tomasza z Akwinu i mistycznych koncepcji tekstów średniowieczych. W zarys klasycznej poezji wprowadził wytyczne społeczne, ustanawiając siebie jako jednego z czołowych intelektualistów obecnej kultury. W szczególności w 1927 roku, w przemówienie inauguracyjne poświęconej oratorium w Hiszpanii zajmujące miejsce uwczesniej litery - "aż do śmierci".

21 lipca 1946 roku papież Pius XII mianowanego go patriarchą Indii Zachodnich, co dodaje prestiżu biskupowi stolicy Hiszpanii uplasowując go wśród duchowieństwa europejskiego. Eijo y Garay był w istocie jednym z biskupów lojalnych wobec reżimu, w dobrej wierze i z jego wielkiego wzrostu intelektualnego.

Zmarł w Madrycie.


Żródła:

Leopoldo Eijo Garay "w Wikipedii" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Leopoldo Eijo Garay tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Leopoldo Eijo Garay tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk