Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán (urodzony w Madrycie 17 stycznia 1756 roku, zmar³ w Madrycie 26 sierpnia 1816 roku) herb

Syn Ventury Osorio de Moscoso y Fernández de Córdova (Bonaventura), VIII ksiêcia de Sanlúcar la Mayor i Maríi de la Concepcíon de la Portería de Guzmán y (Fernández de Córdoba) de la Cerda, córki José Maríi de Guzmán Vélez de Guevara Manrique de Lara Spínola, VI markiza de Montealegre.

XI hrabia de Altamira, VIII ksi±¿ê de Sanlucar de la Mayor, VII ksi±¿ê de Medina de las Torres, VI ksi±¿ê de Atrisco, XI Duque de Baena, XIV ksi±¿ê de Sessa, XII ksi±¿ê de Soma, XV ksi±¿ê de Maqueda, XV markiz de Astorga, IX markiz de Velada, VII markiz de Leganés, XI markiz de Ayamonte, X markiz de Pozas, VIII markiz de Villamanrique, VIII markiz de San Román, X markiz de Almazán, VI markiz de Morata, XVI markiz de Elche, VI markiz de Monasterio, VII markiz de Mairena, XVIII hrabia de Palamós, X hrabia de Lodosa, VIII hrabia de Arzacollar, XVII hrabia de Santa Marta, XVI hrabia de Trastámara, XI hrabia de Altamira, XVII hrabia de Cabra, XIII hrabia de Monteagudo, XVII hrabia de Villalobos, XVII hrabia de Nieva, IX hrabia de Saltes, baron de Belpuig, ksi±¿ê de Aracena Maratea Jaffa y Venosa, XVI wicehrabia de Iznajar i Grand Hiszpanii od 1776 roku do 1816 roku. Cz³onek Rady Regencyjnej od 1 maja 1809 roku do 1 listopada 1809 roku. Przewodnicz±cy Rady Gubernatorów 30 grudnia 1808 roku do 1 listopada 1809 roku.

W Madrycie 3 kwietnia 1774 roku po¶lubi³ Maríê Ignaciê Álvarez de Toledo y Gonzaga y Caracciolo (urodzona w Madrycie 31 lipca 1757 roku, zmar³a w Madrycie 8 wrze¶nia 1795 roku) markizê de Villafranca del Bierzo, córkê Antonia Maríi José Alvarez de Toledo y Pérez de Guzmán i Marii Antonii Doroty Gonzaga y Caracciolo, córki Francesco Gonzagi, I ksiêcia di Solferino. W Sant de San Lorenzo w Madrycie 11 lutego 1806 roku po¶lubi³ Maríê Magdalenê Fernández de Córdoba y Ponce de León (urodzona w Córdoba 15 stycznia 1780 roku, zmar³a w Madrycie 26 lipcu 1830 roku) (Pierwszy m±¿ po¶lubiony w Madrycie w 1800 roku Diego José Carrillo de Albornoz y Salazar (urodzony w Lima 19 sierpnia 1766 roku, zmar³ w 1804 roku), VII hrabiego de Montemar), damê dworu królowej María Luisa, córkê Joaquína Fernándeza de Córdoba, III markiza de la Puebla de los Infantes, Granda Hiszpanii i Brígid Ponce de León y Dávila, córki Joaquína Lorenzo Ponce de León y Baeza, markiza de Castromonte i Montemayor, IV hrabiego de Garcíez i de Cantillana.

O¿eni³ siê w wieku 22 lat z Maria Ignacia Alvarez de Toledo y Gonzaga, córka markiza Villafranca del Bierzo. W dwa lata pó¼niej zmar³ jego ojciec, przez co odziedziczy³ ogromny maj±tek. W tym samym roku zgin±³a jego matka.


¯ród³a:

Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán w "WikipediA" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk


Marquesado de Astorga w "WikipediA" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk


Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán w "Geneall" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk